107,6 FM

Niemcy i Francja zamienią UE w superpaństwo?

Zreformowana Unia miałaby polegać na jeszcze ściślejszej integracji na kilku płaszczyznach.

Informacje o propozycji niemieckiego ministra spraw zagranicznych Franka-Waltera Steinmeiera podała TVP INFO. Według dziennikarzy TVP dyplomata ma zaproponować na dzisiejszym spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze taką reformę UE, która zamieni wspólnotę narodowych państw w jedno europejskie superpaństwo - European Security Compact.

Z liczącego 9 stron dokumentu wynika m.in, że jeszcze ściślejsza integracja miałaby dotyczyć takich przestrzeni jak polityka migracyjna, bezpieczeństwo czy podatki.

W kwestii kryzysu imigracyjnego projekt zakłada m.in stworzenie wspólnego europejskiego systemu wizowego, jak również pierwszej na świecie międzynarodowej straży granicznej, która powstałaby na bazie dzisiejszej agencji FRONTEX, która zostałaby rozbudowana. Zdaniem Niemiec i Francji kraje nie powinny indywidualnie odpowiadać na kryzys migracyjny - migranci mieliby być dzieleni między poszczególne kraje członkowskie. Należy opracować unijne prawo imigracyjne, które jasno wskaże legalne drogi do przyjazdu do pracy w Europie, biorąc pod uwagę odmienną kondycję rynku pracy w poszczególnych państwach członkowskich.

W dziedzinie bezpieczeństwa nowa UE miałaby prowadzić wspólną politykę zagraniczną - pierwszym krokiem ma być ustalenie wspólnych priorytetów. Dokument proponuje stworzenie europejskich sił szybkiego reagowania i europejskiego planu obronnego. W przestrzeni walki z terroryzmem autorzy dokumentu chcą utworzyć platformę współpracy wywiadów.

Reforma gospodarcza UE zakłada m.in. większa integrację w dziedzinie podatków i konsekwentnie poszerzanie strefy wspólnej waluty euro, choć to kraje członkowskie mają samodzielnie podejmować decyzję o wprowadzeniu unijnej waluty. Zdaniem Niemiec i Francji brakującym ogniwem integracji gospodarczej jest unia fiskalna - wspólny europejski system podatkowy.

Steinmeier ma przedstawić projekt przedstawicielom państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy spotkają się w poniedziałek w Pradze.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama