107,6 FM

"Dopingowe" zmiany w ustawie o sporcie

Dostosowanie polskich przepisów do Światowego Kodeksu Antydopingowego - to zdaniem posła Jarosława Szlachetki (PiS) jeden z powodów zmian w ustawie o polskim sporcie. W czwartek Sejm przegłosował dwie poprawki w części dotyczącej zwalczania dopingu.

"Zmiany w ustawie są ważnym krokiem jeśli chodzi o skuteczną walkę z dopingiem" - podkreślił sprawozdawca Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Szlachetka.

Poprawki, a następnie całość ustawy po przyjętych zmianach, zostały przegłosowane bezwzględną większością.

"Nowelizacja ma na celu uporządkowanie i uregulowanie krajowych rozwiązań w zakresie stanowienia i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie w sposób zgodny z zasadami Światowego Kodeksu Antydopingowego. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest właściwą instytucję do stanowienia i realizacji reguł dyscyplinarnych. Dotychczas postępowania w różny sposób były procedowane i rozstrzygane przez Polskie Związki Sportowe" - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Szlachetka dodał, że koniecznym było także dokonanie aktualizacji definicji dopingu w sporcie zgodnie z najbardziej aktualną definicją zawartą w Światowym Kodeksie Antydopingowym.

"W nowych zapisach znalazło się także uznanie za czyn dopingowy współpracę sportowca z osobami, które wcześniej za doping zostały zawieszone lub skazane, w tym z trenerem czy osobą z personelu pomocniczego" - stwierdził.

Poseł zaznaczył, że brak dostosowania polskiego prawa i zgodności z obowiązującymi regułami określanymi przez WADA mógłby skutkować zawieszeniem m.in. akredytacji krajowego laboratorium antydopingowego.

"Poprawki zapewniają ochronę podstawowego prawa sportowców-zawodników do uczestniczenia w sporcie wolnym od dopingu, a tym samym promują zdrowie, uczciwość i równość sportowców w kraju i zagranicą" - dodał.

To nie koniec zmian w ustawie o sporcie. W środę wieczorem przegłosowano z kolei zwiększenie nagród dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i mistrzostw świata głuchych.

"Sejm wczoraj przyjął zmianę w ustawie o sporcie, która zwiększa wysokość nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, m.in. dla medalistów igrzysk olimpijskich. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2 300 złotych. Dotychczas wysokość nagrody nie mogła przekroczyć jej 14-krotności. Zgodnie z nowelizacją ma być to 35-krotność tej sumy. Oznacza to, że maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki wybitnym sportowcom wzrośnie z 32 200 do 80 500 złotych. Teraz dokument będzie przedmiotem prac Senatu" - zakończył poseł Szlachetka.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama