107,6 FM

Polak ponownie wikariuszem Kustodii Ziemi Świętej

Polski zakonnik o. Dobromir Jasztal został wybrany na drugą 6-letnią kadencję wikariuszem Kustodii Ziemi Świętej.

Wyboru dokonali 12 lipca członkowie tej franciszkańskiej jednostki kościelnej, zgromadzeni na swej kapitule w Jerozolimie. Wikariusz jest najbliższym współpracownikiem kustosza, którym od 6 czerwca br. jest o. Francesco Patton. Polak pełni tę funkcję od lipca 2013. Jutro zostaną wybrani pozostali członkowie kierownictwa Kustodii.

O. Dobromir Jacek Jasztal OFM urodził się w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1966 w Bodzentynie na Kielecczyźnie. W 1982 wstąpił do górnośląskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów. Po ukończeniu filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym franciszkanów w Katowicach władze zakonne wysłały go na studia teologiczne do Studium Theologicum Hierosolimitanum w Izraelu (klasztor Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie). W 1989 złożył śluby zakonne i w 1992 przyjął w Katowicach święcenia kapłańskie, po czym uzupełniał studia z zakresu prawa kanonicznego w rzymskim Antonianum i tam doktoryzował się w 1997.

W 1998 rozpoczął pracę dydaktyczną w Seminarium Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie. Był przełożonym Klasztoru Ubiczowania w Jerozolimie przy Via Dolorosa, a następnie dyskretem (członkiem Rady Kustodii) i głównym ekonomem (2007-10). Był też gwardianem klasztoru św. Jana w Ain Karem. Od lipca 2013 jest wikariuszem Kustodii, rezydując na co dzień w klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie.

Zna języki polski i włoski.

Kustodię Ziemi Świętej powołali do życia w 1217 na swej pierwszej kapitule franciszkanie, opiekujący się i zarządzający katolickimi miejscami kultu na tym terenie. W 1263 podzielono ją na trzy kustodie: Syrii, Cypru i Tarsu, ale gdy w 1291 muzułmanie zniszczyli większość klasztorów w Syrii i Palestynie, przestały one istnieć. Odrodzenie nastąpiło w 1333, gdy król Sycylii Robert uzyskał od sułtana kilka miejsc świętych w Jerozolimie i powierzył je franciszkanom, co potwierdził papież Klemens VI w 1342. Przełożony Kustodii ma tytuł strażnika Góry Syjon. Obecnie Kustodia skupia blisko 300 zakonników z 39 krajów. Obecność franciszkanów na tych ziemiach i ich zaangażowanie misyjne przyczyniły się do rozwoju Kościoła lokalnego, dzięki czemu mógł się odrodzić Łaciński Patriarchat Jerozolimy w 1847 r.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama