107,6 FM

Polak członkiem watykańskiej agencji

Papież mianował dr Jana Sadlaka członkiem Rady Zarządzającej Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Uczelni Kościelnych na kolejną kadencję – lata 2016-2021. Wcześniej na funkcję tę powołał go w 2009 Benedykt XVI.

Dr Jan Sadlak, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1968 r.) oraz amerykańskiego uniwersytetu stanowego w Buffalo (stan Nowy Jork) jest specjalistą od zarządzania edukacją akademicką oraz polityki społecznej w tym zakresie.

Agencja AVEPRO jest związana z Kongregacją ds. Edukacji Katolickiej. Ma za zadanie harmonizację na uczelniach kościelnych tzw. procesu bolońskiego, czyli inicjatywy zbliżenia systemów i standardów szkolnictwa wyższego na Starym Kontynencie. Celem tego procesu jest utworzenie do 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Stolica Apostolska przystąpiła do Deklaracji Bolońskiej w 2003 r.

Profesor Jan Sadlak jest uznanym autorytetem międzynarodowym w zakresie polityki naukowej i szkolnictwa wyższego, autorem wielu publikacji na ten temat. Jego zainteresowania badawcze i publikacje obejmują mi. in. takie zagadnienia, jak: procesy reform i transformacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i polityki naukowej, organizacja studiów doktoranckich, zapewnianie jakości kształcenia, metodologia rankingów wyższych uczelni oraz etycznych wymiarów rozwoju szkolnictwa wyższego. Prowadził także badania w obszarze stosunków międzynarodowych. Współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, USA i Kanadzie. Profesor Jan Sadlak sprawował także funkcję dyrektora Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO w Bukareszcie oraz funkcję przedstawiciela UNESCO w Rumunii.

W 2009 roku został wybrany na prezesa IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Celem działania tej międzynarodowej organizacji jest spojrzenie w szerokim kontekście na “akademickie rankingi" i na to, co zawiera się w wyrażeniach “akademicka doskonałość" oraz działanie na rzecz tego, aby dawały one korzyści szkolnictwu wyższemu, instytucjom i osobom w nie zaangażowanym oraz całemu społeczeństwu.

Profesor Jan Sadlak został uhonorowany doktoratami honoris causa przez uniwersytety w Rumunii, Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie, a także medalem: „Zasłużony dla Uniwersytetu Wrocławskiego”.

Profesor jest także członkiem rad redakcyjnych czasopism oraz aktywnie współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama