107,6 FM

Abp Migliore kończy misję w Polsce

5 sierpnia 2016 r. kończy swoją pracę w charakterze nuncjusza apostolskiego. Od tego dnia funkcję czasowego szefa nuncjatury przejmuje jej aktualny radca, ks. Mykhaylo Tkhorovskyy.

W przypadku nuncjatur apostolskich, które są ambasadami Stolicy Apostolskiej, stosuje się przepisy prawa dyplomatycznego. Gdy urzędujący nuncjusz zostaje przeniesiony na inne miejsce, w uzgodnieniu z sekretariatem stanu Stolicy Apostolskiej, ustala się ostatni dzień pełnienia misji przez odchodzącego nuncjusza. Od tego dnia tymczasowo kieruje nuncjaturą pracownik dyplomatyczny najwyższy rangą. Oficjalnie nosi on wówczas tytuł "charge d’Affaires a.i." [ad interim]. W jego kompetencji pozostaje kierowanie pracami nuncjatury w zakresie spraw zwyczajnych, co bardziej szczegółowo określone jest w regulaminie ogólnym Kurii Rzymskiej.

Jego funkcja kończy się wraz ze złożeniem listów uwierzytelniających przez nowego nuncjusza apostolskiego.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama