107,6 FM

Patron dnia: św. Dominik Guzman, kapłan

Pochodził ze znakomitego hiszpańskiego rodu kastylijskiego Guzmanów. Po skończeniu studiów teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce został mianowany kanonikiem katedry w Osmie.

Dominik gorliwie pracował nad sobą i nad bliźnimi, głosząc im Słowo Boże.

Był organizatorem Zakonu Kaznodziejskiego, którego celem było głoszenie Słowa Bożego i zbawianie dusz.

Od zakonników wymagał ścisłego ubóstwa, panowania nad sobą i daleko idącego posłuszeństwa.

W 1218 r. regułę zakonu zatwierdził papież Honoriusz III.

Św. Dominik założył również zakon żeński, zatwierdzony przez Honoriusza III dwa lata później.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

Dominikanie - zgodnie z zamierzeniem założyciela - mieli urzeczywistniać ideał autentycznego życia Ewangelią, zaradzać potrzebie wiary uświadomionej i apostolstwa opartego na głęboko przemyślanej doktrynie. Już na pierwszych kapitułach generalnych sprecyzowano ramy prawno-organizacyjne, szczególnie akcentując wymiar kaznodziejski wśród wszystkich warstw społecznych. Poparcie papieży dla zakonu, wzięcie go pod specjalną opiekę, zapotrzebowanie społeczne na jego działalność i otwarta postawa wobec potrzeb społeczeństwa zapewniły dominikanom popularność i rozwój. Około 1320 roku było już 600 klasztorów.

Przed śmiercią Dominik przyjął do zakonu i nałożył habit św. Jackowi i bł. Czesławowi, pierwszym polskim dominikanom. Wysłał też swoich synów do Anglii, Niemiec i na Węgry. Zmarł 6 sierpnia 1221 r.

Do chwały świętych wyniósł Dominika papież Grzegorz IX-y w 1234 r.

W ikonografii św. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są: gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia - czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, lub pies w czarne i białe łaty trzymający pochodnię w pysku i różaniec.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama