107,6 FM

Polska mniej atrakcyjna dla starających się o azyl?

W lipcu w Polsce spadła liczba wniosków o azyl - o status uchodźcy ubiegały się 1122 osoby, miesiąc wcześniej - niemal 1600. Najwięcej wniosków złożyli obywatele Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu. W Niemczech o azyl ubiegały się w czerwcu ponad 74 tys. osób, a np. w Belgii niewiele ponad tysiąc.

Od początku roku do końca lipca o azyl w Polsce wystąpiło 8121 osób. Najwięcej z Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Armenii i Gruzji.

W całej Unii Europejskiej o azyl ubiegało się w czerwcu 97 430 osób - wynika z danych Eurostatu. Najwięcej w Niemczech - 74 575 osób; we Włoszech - 10 040 osób; na Węgrzech - 4745 osób; w Szwecji - 2130 osób; w Belgii - 1075 osób; a we Francji według danych z maja - 6545.

Jak podaje Urząd ds. Cudzoziemców, w lipcu liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce spadła do 1122; w czerwcu takich wniosków było 1597.

Pod względem liczby składanych wniosków o ochronę w 2016 r. Ukraina znajduje się na drugim miejscu, za Rosją. W 2014 r. liczba obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy stanowiła 34 proc. ogólnej liczby ubiegających się o azyl, a w 2015 r. - 19 procent.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi (wg stanu na 21 sierpnia) 510 postępowań w sprawie o udzielenie ochrony wobec obywateli Ukrainy, a pomocą socjalną Szefa UdSC objętych jest 1526 obywateli Ukrainy.

Ponadto, jak podaje UdSC, w ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenie na pobyt czasowy lub stały), wzrosła o blisko 90 tys. osób (o 61 proc.) - ze 146 tys. (w 2013 r.) do ponad 234 tysięcy. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama