107,6 FM

Papież wzywa do reewangelizacji Europy

Franciszek zauważył, że powszechne jest w Europie zjawisko chrześcijan żyjących tak, jakby Boga nie było.

Do reewangelizacji chrześcijan, którzy zagubili więź ze swoją wiarą zachęcił Franciszek uczestników odbywającego się w Salonikach w Grecji Sympozjum Międzychrześcijańskiego. Papież wystosował przesłanie do tego gremium za pośrednictwem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurta Kocha.

Franciszek zauważył, że powszechne jest w Europie zjawisko chrześcijan żyjących tak, jakby Boga nie było. Osoby te nie są świadome otrzymanego daru wiary, nie doznają pociechy jaką ona daje, ani też nie są w pełni zaangażowane w życie wspólnoty chrześcijańskiej. W tej sytuacji istnieje konieczność ponownej ewangelizacji wspólnot chrześcijańskich w Europie – jak głosi hasło XIV Sympozjum Międzychrześcijańskiego. Organizowane jest ono przez Instytut Duchowości Franciszkańskiej na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie oraz Wydział Teologii Prawosławnego Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Ojciec Święty zauważył, że spotkanie to sprzyja konfrontacji teologicznej i kulturowej między katolikami a prawosławnymi, by podjąć wyzwanie odnowy więzi z korzeniami chrześcijańskimi. Są one coraz mniej postrzegane i dlatego konieczne jest nowe dzieło ewangelizacji. „Życzę, aby Sympozjum, za pomocą refleksji i wymiany opinii między naukowcami katolickimi a prawosławnymi mogło przyczynić się do określenia nowych dróg, twórczych metod i odpowiedniego języka, by przepowiadanie Jezusa Chrystusa dotarło w całym swym pięknie do współczesnego Europejczyka” – napisał papież.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama