107,6 FM

Tajemnice ze Staromiejskiej

Odkryto fragmenty cmentarzyska i średniowiecznej osady.

Podczas nadzoru archeologicznego prowadzonego w związku z podjętymi pracami odnowienia ulicy Staromiejskiej archeolodzy odkryli kolejne sekrety średniowiecznego Sandomierza. – Bardzo ciekawe są dwa odkryte obiekty związane z okresem średniowiecznej osady. Są to jamy zasobowe, o kształcie gruszkowatym, które miały najprawdopodobniej charakter gospodarczy. Są pewne wskazania, że jedna z nich może być jakimś piecem rzemieślniczym, bo pod warstwą gliny odkryliśmy  kolejną z składająca się potłuczonych elementów ceramicznych. To wskazuje, na to, że oba te obiekty prawdopodobnie leżały w obrębie wczesnośredniowiecznej osady miejskiej – wyjaśnia Michał Grabowski, archeolog i kierownik nadzoru.

Bardzo interesującym znaleziskiem okazało się także kilkanaście pochówków, których datowanie jest jeszcze ustalane. – Odkopaliśmy piętnaście grobów, niektóre tylko fragmentarycznie, bo podczas wcześniejszych prac ziemnych zostały uszkodzone. Po wstępnej ocenie tego odkrycia możemy powiedzieć, że były to pochówki chrześcijańskie osób dorosłych oraz dzieci. Ciekawą rzeczą jest to, że w niektórych jamach grobowych można było zauważyć także luźne kości, co może świadczyć o długim użytkowaniu cmentarza i nowych pochówkach na miejscach poprzednich grobów. W jednym z grobów znaleźliśmy dobrze zachowany brązowy pierścionek  – dodaje archeolog.

Tajemnice ze Staromiejskiej   Odkryte jamy zasobowe z czasów średniowiecza Katarzyna Grabowska Archeolodzy mają nadzieję, na ciekawsze znaleziska podczas dalszych prac związanych z nadzorem budowy drogi, szczególnie w górnej jej części przy kościele św. Pawła. – Podczas naszych prac badawczych natrafiliśmy także na kilkanaście monet. Najstarszą jest denar z XV wieku z czasów Władysława Warneńczyka, sporo monet pochodzi z XVII I XVIII w., pośród nich szelągi Jana Kazimierza zwane „boratynki”. Monety te znaleźliśmy w warstwie drogowej, co świadczy, że dostały się tam wtórnie podczas poprzednich prac ziemnych – wskazuje Michał Grabowski.

Trwający od dwu miesięcy remont ulicy Staromiejskiej zakłada przebudowanie brukowego odcinka drogi biegnącej od Zamku, koło kościoła św. Jakuba do kościoła św. Pawła. Zadanie obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni. Ma powstać także kanalizacja burzowa i sanitarna, wymienione zostaną chodniki i sieć elektryczna. Ważną częścią prac będzie wzmocnienie gruntu. Z uwagi na to, że droga przebiega przez jedną z najstarszych części osadnictwa w Sandomierzu prowadzony jest nadzór archeologiczny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama