107,6 FM

"Tornister Pełen Uśmiechów" zakończony sukcesem

Dzięki akcji Caritas i ofiarności darczyńców udało się przekazać dzieciom z ubogich rodzin 50 tys. szkolnych wyprawek. 

Caritas z sukcesem kończy akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”. Dzięki zaangażowaniu Caritas Diecezjalnych w całej Polsce i ofiarności darczyńców udało się przekazać dzieciom z ubogich rodzin 50 tys. szkolnych wyprawek. 

W tysiącach polskich parafii przez całe lato trwało organizowanie akcji, zbieranie zapotrzebowań od placówek szkolnych, rodzin i uczniów i wypełnianie pustych plecaków przez darczyńców. W akcję włączyło się również wielu sponsorów pomagających hurtowo kupować plecaki i przybory szkolne. Mówi wicedyrektor Caritas Polska ks. Marek Dec. 


Wsparcie edukacyjne dzieci jest jedną z najdłużej i najintensywniej prowadzonych aktywności Caritas w Polsce. Poza akcją „Tornister Pełen Uśmiechów”, Caritas udziela pomocy przez całoroczne stypendia edukacyjne. 

W Polsce funkcjonuje również 180 świetlic socjoterapeutycnzych Caritas, w których dzieci i młodzież odrabiają lekcje i uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Dzieciom poświęcona jest także akcja najważniejsza Caritas - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama