Kobieca twierdza edukacji, czyli nauczyciele w liczbach

dodane 13.10.2016 09:30

PAP |

Nauczycieli jest w Polsce blisko 680 tys., ponad 82 proc. z nich to kobiety, średnia wieku polskiej nauczycielki to ponad 43 lata. 14 października przypada ich święto - Dzień Edukacji Narodowej.

Kobieca twierdza edukacji, czyli nauczyciele w liczbach   Roman Koszowski /Foto Gość W polskiej oświacie ponad 80 proc. kadry nauczycielskiej to kobiety

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w minionym roku szkolnym we wszystkich typach szkół, placówek oświatowych pracowało 679,8 tys. nauczycieli.

Wśród nich 490 tys. to tzw. nauczyciele tablicowi, czyli pracujący bezpośrednio z dziećmi, realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Przy czym MEN liczy nauczycieli w etatach, a nie poszczególnych nauczycieli, gdyż wielu z nich pracuje jednocześnie np. w szkole podstawowej i gimnazjum lub w szkole podstawowej i przedszkolu.

88,6 tys. pracuje w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym 72,6 tys. w przedszkolach, 12,9 tys. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 92 tys. w zespołach wychowania przedszkolnego, a 3 tys. w punktach przedszkolnych. W szkołach podstawowych pracuje - 190,5 tys., w gimnazjach - 99,5 tys., a w szkołach ponadgimnazjalnych 112 tys., w tym w liceach ogólnokształcących - 41 tys., technikach - 47,8 tys., zasadniczych szkołach zawodowych - 12,4 tys., szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - 3,6 tys., a szkołach policealnych - 7,2 tys.

412,4 tys. nauczycieli tablicowych to nauczyciele pełnozatrudnieni, 78,5 tys. to nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin.

W danych tych nie uwzględniono psychologów, pedagogów, logopedów i bibliotekarzy szkolnych oraz dyrektorów szkół.

Pozostali nauczyciele pracują m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach doskonalenia nauczycieli, w placówkach kształcenia specjalnego, w kuratoriach oświaty, urzędach administracji rządowej, w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Ponad połowa z nauczycieli - 53 proc., czyli 353,4 tys. - osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego. Nauczycieli mianowanych jest 165,7 tys., czyli prawie jedna czwarta (24,8 proc.), nauczycieli kontraktowych - 102 tys. (15,32 proc.). Najmniej jest nauczycieli stażystów, czyli rozpoczynających pracę w zawodzie. Jest ich tylko 45 tys., czyli 6,8 proc.

Najwięcej nauczycieli wykonuje obowiązki w wychowaniu przedszkolnym, w edukacji wczesnoszkolnej, czyli w klasach I-III szkoły podstawowej. W nauczaniu przedmiotowym najwięcej jest nauczycieli wychowania fizycznego (68,5 tys.), języka angielskiego (48,5 tys.), języka polskiego (48,1 tys.), matematyki (43,1 tys.); są to przedmioty o największej liczbie godzin lekcyjnych w tygodniu. Równie duża liczebnie (48,6 tys.) jest grupa nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe i informatykę.

Jednocześnie jest ponad różnych 40 specjalności, których uczy 10 lub mniej nauczycieli. Są to głównie nauczyciele różnych specjalności w szkołach artystycznych oraz nauczyciele języków mniejszości narodowych.

Zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych - 82,7 proc. nauczycieli to kobiety, a 17,4 proc. to mężczyźni. Średni wiek nauczycielek wynosił 43,1 lat, a nauczycieli - 44,5 roku. W przypadku nauczycieli obu płci ich średni wiek systematycznie z roku na rok rośnie. Według MEN, najstarszy czynny zawodowo nauczyciel ma 87 lat.

Z opublikowanego dwa lata temu "Raportu o stanie edukacji", przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, podano, że nauczyciele uczący w gimnazjach i technikach są najmłodsi, a nauczyciele nauczania początkowego - najstarsi. Pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III szkoły podstawowej) wyróżnia się także pod względem płci nauczycieli - jedynie co setny nauczyciel nauczania początkowego to mężczyzna.

W grupie nauczycieli języków polskiego i rosyjskiego mężczyzną jest co dwudziesty, plastyki i niemieckiego - co dziesiąty, a matematyki - co siódmy. W grupie uczących historii, fizyki mężczyzną jest co trzeci, a wśród nauczycieli wychowania fizycznego mniej więcej co drugi. Najwięcej mężczyzn jest w grupie nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa - dwóch na troje nauczycieli tego przedmiotu to mężczyźni.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EDUKACJA, MEN, NAUCZYCIELE, OBCHODY, PAP

Przeczytaj komentarze | 4 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 Gość 13.10.2016 13:05
Niezalogowany użytkownik Szanowny Gościu, sugeruję w artykułach zawierających opracowania statystyczne dodawać wykresy w postaci obrazków na stronie - przyjemniej się wtedy czyta
Plusów: 0 Gość 13.10.2016 12:12
Niezalogowany użytkownik Ojciec, ewentualnie dziadek ma wychowywać syna.
Plusów: 3 Gość 13.10.2016 10:29
Niezalogowany użytkownik Sfeminizowane szkoły są czymś bardzo niedobrym. Same kobiety nigdy nie wychowają chłopaków na mężczyzn, lecz co najwyżej na "facecików", miękusków, maminsynków, ciapciaków. Te szkolne kobiety ograniczają dorastających mężczyzn, hamują ich inicjatywę i odwagę życia. Chłopak potrzebuje twardszego wychowania, a nie takiego "dziewczynkowatego", jaki oferują nauczycielki, psycholożki, pedagożki, opiekunki, mamki itd. Niestety, nic nie wskazuje na to, by ten niekorzystny trend w szkolnictwie miał się odwrócić.
Plusów: 4 Gość 13.10.2016 10:00
Niezalogowany użytkownik "Nauczycieli jest w Polsce blisko 680 tys., ponad 82 proc. z nich to kobiety". Seksizm! Wprowadzić parytety!

wszystkie komentarze >