Ukrywam prawdę o sobie za pobożnymi uczynkami

Ukrywam prawdę o sobie za pobożnymi uczynkami

Adam Szewczyk

Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”. J 1,49

Jezus postanowił udać się do Galilei. i spotkał Filipa.

Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». 

Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».


Uderza mnie w tym czytaniu, kiedy to, co Jezus mówi o Natanaelu, który w Niego powątpiewa: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Natanael znaczy tyle co „dany od Boga”. Wyczytałem, że imię to oznacza osobę na pozór chłodną. Kiedy zdystansowany pyta: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?”, rzeczywiście można odnieść takie wrażenie. Ale ja odkryłem w tym dystansie głęboką szczerość. Zero poprawności politycznej i gładkiej, brzmiącej jak cymbał mowy. Takiej mowy, która zalewa nas zewsząd. Może miło brzmiącej, ale nieszczerej. Podstępnej. Jezus wiedział, z kim ma do czynienia. Z kimś, kto nie udaje kogoś, kim nie jest. Trudno mi na co dzień przyjmować taką postawę. Zwykle ukrywam prawdę o sobie za pobożnymi uczynkami. Za erudycją. Natanael, „w którym nie było podstępu”, szybko dotarł do prawdy o Jezusie. Wykrzyknął: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”. Nie dlatego, że tak wypadało, ale dlatego, że ta prawda wypełniła jego serce. 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EWANGELIA Z KOMENTARZEM

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |