Błogosławieństwo, czyli ramię

dodane 01.01.2017 00:00

ks. Zbigniew Niemirski

GN 52/2016 |

Po hebrajsku barak znaczy „błogosławić”, a u swego fundamentu, jako rzeczownik, znaczy „podawanie ramienia”. W tym sensie błogosławić to znaczy podać ramię, które ma stać się skuteczną pomocą.

Błogosławieństwo, czyli ramię  

Warto i trzeba wziąć to pod uwagę, by w kontekście kulturowym odczytać i zrozumieć błogosławieństwo, jakie za pośrednictwem Mojżesza otrzymuje Aaron.

Mojżesz i Aaron pochodzili z pokolenia Lewiego, czyli byli przeznaczeni do pełnienia posługi kapłańskiej.

Aaron stanął obok Mojżesza przed faraonem, by domagać się wolności dla pozostającego w niewoli egipskiej narodu wybranego. Był synem Amrama i Jochebed. Miał starszą siostrę Miriam i czworo dzieci, a Mojżesz był jego młodszym bratem. Aaron wspierał go w dziele wyprowadzenia Izraela z Egiptu, ale gdy lud czekał na Mojżesza przebywającego na górze Synaj, uległ namowom ludu, by odlać złotego cielca, bożka, który stał się symbolem niewierności ludu. Mimo tego buntu Aaron stał się protoplastą izraelskich kapłanów.

Pan Bóg wybaczył mu jego odstępstwo i obdarzył błogosławieństwem. Jego potomkowie, izraelscy kapłani, przez długie stulecia w jerozolimskiej świątyni nie tylko składali ofiary, ale także gromadzili tradycje opowiadające o dawnych dziejach Izraela. To w ich kręgu, szczególnie po powrocie z niewoli babilońskiej, zaczęto w V przed Chr. spisywać księgi, które stały się zasadniczym zrębem Pisma Świętego Starego Testamentu. To z ich środowiska pochodzili najstarsi hagiografowie, czyli natchnieni autorzy i redaktorzy ksiąg biblijnych. Boże błogosławieństwo, Jego ramię, miało także taki niezwykły wymiar. Prości i zapomniani kapłani, ale działający pod Bożym natchnieniem, nadawali ostateczny kształt księgom Biblii.

W dziejach zbawienia wielkie rzeczy dokonują się bardzo często nie za sprawą elit, ale cichych ludzi, którzy bezbłędnie odczytują, a potem pełnią wolę Bożą. I to oni, a nie kolejne pokolenia elit, jak pasterze z okolic Betlejem, są wciąż tymi, którzy jako pierwsi rozpoznają prawdę o Panu Bogu, który przychodzi do człowieka, by obdarzyć go swoim zbawieniem.•

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LITURGIA SŁOWA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama