107,6 FM

Kościół na świecie 2016 – najważniejsze wydarzenia

Czym żył Kościół w mijającym roku? Zobacz listę najważniejszych wydarzeń.

CZERWIEC

Włochy. Franciszek odwiedził 13 rzymską siedzibę Światowego Programu Żywnościowego (WFP). Podczas dorocznej sesji Komitetu Wykonawczego tej organizacji wezwał do „ de-naturalizacji” i „odbiurokratyzowania” nędzy i głodu a wspólnotę międzynarodową - do podjęcia wszelkich działań na rzecz konkretnych osób cierpiących i głodujących w imię hasła: "zero głodu". Pracownikom WFP podziękował za odwagę, oddanie i często "anonimowy" charakter ich pracy.

Ukraina. W dniach 15-20 sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin odwiedził Zaporoże, Kijów i Lwów. Głównym celem tej wizyty było "zawiezienie i przekazanie solidarności papieża z cierpiącą ludnością tego umiłowanego narodu w sytuacji trwającej od tak długiego czasu wojny". W Zaporożu gość z Watykanu spotkał się z grupą uchodźców i uciekinierów, w Kijowie z najwyższymi przedstawicielami władz państwowych z prezydentem kraju Petro Poroszenką na czele, a we Lwowie z wiernymi Kościoła greckokatolickiego oraz z seminarzystami i studentami rzymskokatolickiego instytutu teologicznego we Lwowie-Brzuchowicach.

Armenia. Wspólna modlitwa papieża i katolikosa Garegina II w katedrze Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego (OKA) w Eczmiadzynie, spotkanie z władzami cywilnymi i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim, wizyta w kompleksie pomnikowym Cicernakaberd w Erywaniu, Msza św. z udziałem tysięcy wiernych Kościoła ormiańskokatolickiego w Giumri, spotkanie ekumeniczne i modlitwa o pokój na Placu Republiki oraz udział w Boskiej Liturgii OKA w Erywaniu złożyły się na wizytę papieża w Armenii w dniach 24-26 czerwca. 14. zagraniczna podróż apostolska Franciszka pod hasłem: „Wizyta w pierwszym kraju chrześcijańskim” była pierwszym etapem jego wyprawy do krajów kaukaskich: między 30 września i 2 października Ojciec Święty odwiedził jeszcze Gruzję i Azerbejdżan. W trakcie tej wizyty poruszono trzy ważne tematy: pamięci, pokoju oraz dialogu ekumenicznego i pojednania. Franciszek oddał hołd ofiarom zagłady i podziękował, że przez ponad 1700 lat, po zniszczeniach, spowodowanych ludobójstwem w latach 1915-17 i czasach sowieckich naród ormiański zachował chrześcijańską tożsamość. Po raz kolejny Metz Yeghérn - „Wielkie Zło” - rzeź 1,5 mln Ormian nazwał "ludobójstwem". Ormianie entuzjastycznie przyjęli papieski apel o pojednanie między narodem ormiańskim a tureckim, o to, aby pokój nastał również w Górskim Karabachu, gdzie od ponad 30 lat trwa konflikt Armenii z Azerbejdżanem. Podczas wizyty Franciszek oraz zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Garegin II pokazali, że relacje między naszymi Kościołami są modelowe, czego dowodem było m.in. to, że papież gościł w Pałacu Apostolskim, siedzibie katolikosa w Eczmiadzynie a podczas Boskiej Liturgii wymieniono dwukrotnie imię papieża, co było wydarzeniem bez precedensu.

Grecja. Uroczysta liturgia w cerkwi św. Piotra i Pawła w Chanii na Krecie, podczas której odczytano Przesłanie do ludu prawosławnego i do wszystkich ludzi dobrej woli, zakończyła 26 czerwca Sobór Wszechprawosławny – pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Kościele wschodnim od ponad 12 wieków. Rozpoczął się on 16 tegoż miesiąca. Według oficjalnej listy, ogłoszonej przez Sekretariat Soboru, wzięło w nim udział 271 osób, w tym 10 zwierzchników i 155 biskupów 10 autokefalicznych Kościołów prawosławnych. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentowała delegacja z metropolitą Sawą na czele. Wśród 15 obserwatorów z innych Kościołów był przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch. Wśród uczestników Soboru znalazły się też, po raz pierwszy w dziejach chrześcijaństwa wschodniego, kobiety – było ich dziewięć, z których trzy były doradczyniami w swych delegacjach. W Soborze nie wzięły udziału patriarchaty: Antiocheński, Bułgarski, Gruziński i Moskiewski.
 

« 4 5 6 7 8 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama