107,6 FM

Promocja książki "Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956-1989", Katowice, 19 lutego

Katowice. Promocja książki dr Agnieszki Przewłoki „Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956-1989”odbędzie się 16 lutego o 17.00 w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach, przy ul. św. Jana 10.

Autorka przedstawi historię powstawania tomu, a także opowie o działalności inteligencji katolickiej w naszym regionie w okresie PRL. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Czwartek z historią”. A. Przewłoka  jest pracownikiem Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach. Wstęp wolny.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora:

Kwerenda źródłowa dokonana przez Agnieszkę Przewłokę jest imponująca. Autorka wykorzystała źródła znajdujące się w najważniejszych z punktu widzenia pracy archiwach. Bardzo cenne są również źródła „wywołane”, czyli spisane relacje osób mocno zaangażowanych w działalność KIK-ów w województwie katowickim. […] Autorka w swojej pracy odtworzyła historię poszczególnych Klubów, której one zapewne nie posiadają […] dzięki szeroko prowadzonej kwerendzie dotarła do źródeł, które zapewne niektórzy będą czytali ze zdumieniem, a inni z konsternacją. […] Bardzo interesująco został potraktowany rozdział ostatni. Autorka odchodzi od relacji kronikarskiej. W tym rozdziale jest już więcej wniosków ogólnych, syntetycznych, które są rekapitulacją analiz przeprowadzonych w części szczegółowej pracy. To jest bardzo interesujące, dojrzałe spojrzenie historyka, który już nie tylko wie, co się działo, ale rozumie również, dlaczego tak a nie inaczej toczyła się historia.

Promocja książki "Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956-1989", Katowice, 19 lutego  

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama