107,6 FM

Sale zabaw dla dzieci - czy są bezpieczne?

UOKiK skontrolował 84 sale zabaw. Zdecydowana większość nie spełniała podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Dlatego opracowano poradnik, który pomoże rodzicom ocenić salę zabaw.

Sale zabaw dla maluchów stały się w Polsce w ostatnich latach niezwykle popularne. To miejsca, w których na nasze pociechy czekają liczne atrakcje, takie jak m. in. zjeżdżalnie, suche baseny, tory przeszkód czy ścianki wspinaczkowe. Niemal wszystkie takie ośrodki zapewniają, że są bezpieczne, a ich urządzenia maja certyfikaty i atesty. Rodzice ufają zapewnieniom właścicieli. Czy słusznie?

W drugiej połowie minionego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy współpracy Rzecznika Praw Dziecka i Inspekcji Handlowej przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa w 84 takich placówkach. Szczegółowo sprawdzono też 82 regulaminy sal zabaw należących do 48 przedsiębiorców. Jakie są wyniki tej kontroli?

Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy stosowali regulaminy budzące zastrzeżenia. Najpoważniejszym z nich był brak odpowiedzialności przedsiębiorcy za bezpieczeństwo dzieci - dotyczyło to aż 75 proc. regulaminów. Inne uchybienia regulaminowe to m. in. wyłączania odpowiedzialności za rzeczy należące do użytkownika (67 proc. przedsiębiorców),  przenoszenia na konsumenta odpowiedzialności za szkody materialne, czyli zniszczenia dokonane przez dzieci (48 proc.),  zatrzymywania pieniędzy za niewykorzystane usługi (52 proc.) i  nieprzedstawiania konsumentom regulaminu (40 proc.).

W więcej niż co czwartej sali zabaw (27 proc.) zagrożenie dla zdrowia czy życia dzieci mogły tez stwarzać zabawki i sprzęty przeznaczone do zabawy maluchów. Najczęściej spotykane zagrożenia to: ostre krawędzie i elementy wystające; niezaślepione kontakty i niezabezpieczone lub luźne kable; otwory, które stwarzały zagrożenie zakleszczenia się głowy czy palców; wyjścia, które dawały możliwość samowolnego opuszczenia sali przez dziecko oraz brak dodatkowych informacji o grupie wiekowej, wzroście użytkowników, wytrzymałości urządzeń.

W czasie kontroli okazało się, że wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy z tego, co może stanowić zagrożenie dla dziecka. Dlatego UOKiK opracował zasady, które mogą pomóc zarówno właścicielom sal zabaw we właściwym ich przygotowaniu, jak i rodzicom - wskazując istotne elementy, na które warto zwrócić uwagę. Poradnik dla rodziców znajdziesz na następnej stronie tego artykułu:

« 1 2 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama