Powstanie komisja ds. reprywatyzacji

dodane 01.04.2017 18:11

PAP |

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji.

Powstanie komisja ds. reprywatyzacji   Tomasz Gołąb /Foto Gość Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona reprywatyzacji, przedstawiciele ruchów lokatorskich.

Ustawę o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jej autorzy wskazywali w uzasadnieniu projektu, że ma ona na celu przywrócenie ochrony interesu społecznego, poprzez usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trakcie wydawania decyzji w oparciu o przepisy tzw. dekretu Bieruta.

Chodzi m.in. o fałszowanie dokumentów, naruszenia proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego, naruszenia mające związek z nadużyciem praw podmiotowych w obrocie cywilnoprawnym, a także naruszenia godzące w interes społeczny, polegające na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących nieruchomości objęte postępowaniem reprywatyzacyjnym.

W efekcie tych naruszeń dochodziło do przeniesienia własności lub do ustanowienia użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie były właścicielami tych nieruchomości. Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania roszczeń odszkodowawczych w znacznych rozmiarach.

Organem służącym realizacji celów ustawy będzie komisja. Będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Ponadto będzie mieć także prawo do przyznawania od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Opozycja w czasie prac nad ustawą przekonywała, że komisja będzie wkraczała decyzją administracyjną w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła jako swoisty "trybunał ludowy". Przedstawiciele rządu mówili o przywróceniu elementarnego poczucia sprawiedliwości i naprawieniu krzywd.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| NIERUCHOMOŚCI, PAP, PRAWO, PREZYDENT RP, STOLICA

Przeczytaj komentarze | 2 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 3 MarianNowak 02.04.2017 12:15
Ta ustawa to bubel prawny i ma w sobie tylko pozory legalności, bo jak wejdziemy w szczegóły, to ona w wielu zapisach jest bublem prawnym. Przede wszystkim nie ma tu zachowanej dwuinstancyjności administracyjnej.Komisja będzie wkraczała decyzją administracyjną w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła jako swoisty "trybunał ludowy".Ta komisja będzie stanowiła teatr polityczny rozstrzygania kilku, może kilkunastu spraw. Tu w w tej komisji praktycznie w każdym punkcie jest zagrożenie dla prawa własności. Ponadto, z tych przepisów wynika, że można uchylić decyzję reprywatyzacyjną w sytuacji, w której kiedykolwiek komukolwiek przyznano świadczenie. Nawet nie wypłacono, tylko przyznano, czyli wydano decyzję, że ten komunistyczny wdowi grosz, który ktoś hipotetycznie mógł dostać czy pobrać z jakiegoś depozytu, zaspokaja całkowicie jego roszczenia. Tymczasem w sprawach dotyczących nieruchomości warszawskich wydano około pięciu tysięcy decyzji. Żeby je zweryfikować, trzeba rzeszy kompetentnych urzędników. I żadna komisja polityczna nie jest w stanie tego zrobić. W sytuacji działania w sposób prawidłowy Trybunału Konstytucyjnego lub stosowania konstytucji wprost przez sądy orzekające, taka osoba w efekcie może doprowadzić nie tylko do uchylenia decyzji komisji, ale uzyskać jeszcze nawet godziwe odszkodowanie od Skarbu Państwa, który ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie organów państwa.
Plusów: 1 Gość 02.04.2017 08:47
Niezalogowany użytkownik Pisowcy, działajcie szybciej i sprawniej bo wam czasu zabraknie na czyszczenie tej stajni Augiasza jaką jest Polska po rządach PO i PSL

wszystkie komentarze >

Reklama