107,6 FM

Nowy sekretarz Kongregacji Nauki Wiary

Ojciec Święty mianował sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary dotychczasowego podsekretarza tej dykasterii, ks. prał. Giacomo Morandiego, przydzielając jemu stolicę tytularną Cerveteri i wynosząc do godności arcybiskupa – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz Giacomo Morandi urodził się w Modenie 24 sierpnia 1965 roku. Święcenia kapłańskie dla archidiecezji Modena-Nonantola przyjął 11 kwietnia 1990 roku. Uzyskał kościelny licencjat w dziedzinie nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie w 1992 roku. Ponadto uzyskał licencjat i doktorat z teologii ewangelizacji (misjologii) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 2008 roku.

Pracował w duszpasterstwie, a następnie był wikariuszem biskupim ds. katechezy, ewangelizacji, kultury, i archiprezbiterem Kapituły Katedralnej oraz wikariuszem generalnym archidiecezji Modena-Nonantola. Jest wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych w Modenie, a także egzegezy patrystycznej Centrum Aletti w Rzymie, związanym z Papieskim Instytutem Wschodnim.

27 października 2015 r. papież Franciszek mianował go podsekretarzem Kongregacji Nauki Wiary.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama