107,6 FM

Odkryto niepublikowany dotąd tekst Pawła VI

Dwustronicowy dokument nosi tytuł: "Dio".

W 39 rocznicę śmierci Pawła VI portal Avvenire opublikował jego tekst o pragnieniu Boga. Dokument składa się z dwóch odręcznie zapisanych stron, bez żadnej korekty. Swoje rozmyślania papież zatytułował "Dio", czyli "Bóg". Choć jak sugeruje portal, prawdopodobnie zwrot jest tu użyty w formie wołacza. Paweł VI zwraca w swoim tekście uwagę na relację Bóg-człowiek.

Czytamy:
"Powszechne pragnienie Boga przez nasze biedne dusze, które dręczone są problemami religijnymi współczesnego umysłu, może być dwojakie i wynikające z:
1) chęci bezpośredniego doświadczenie Boga; jeśli Go nie widzisz, zrozum Go; jeśli Go nie rozumiesz, poczuj Go: Ciebie pragnie moja dusza, jak spragniona ziemia wody.
2) chęci otrzymania cudownego znaku od Boga, znaku Jego wszechmocy i cudownej opieki". 

Paweł VI tłumaczy, że to pierwsze doświadczenie dotyczy wnętrza, drugie tego, co na zewnątrz.

"Miłość bliźniego i miłość Boga mogą dać szczęście i być wystarczającą odpowiedzią na pierwsze pragnienie: kto kocha - słyszy, kto kocha - rozumie, kto kocha - cieszy się Bogiem; droga miłości daje nową pewność, która sprawia, że dusza jest bezpieczna i wierna, chętna do wędrowania w cieniu trwającej nocy do przyszłego światła" - pisze papież.

Dalej Paweł VI zwraca uwagę, że słowo Chrystusa zaspokaja drugie pragnienie. Wskazuje jednak, że Jezus domaga się od nas aktu głębokiej wiary, który wyraża się w zdaniu: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Papież podkreśla, że akceptacja Słowa Pańskiego zawiera w sobie pocieszającą myśl, by patrzeć z podziwem na te ważne sprawy, które znamy bezpośrednio z wiedzy i z doświadczenia. Ale także, by szukać tych niezliczonych dowodów świadczących o istnieniu żyjącego, ukrytego i obecnego Boga. 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama