Gdyby Jezus chciał, toby uzdrowił

Gdyby Jezus chciał, toby uzdrowił

Andrzej Macura

Wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. Mt 4,40

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».


Chciałoby się żyć w takim miejscu i w takich czasach, w których bliskich nam chorych można by przynieść do Jezusa i pozwolić Mu ich uzdrowić. Ile spraw by to uprościło! Niestety, dziś tak się nie da. Owszem, łatwo spotkać Jezusa. Trudniej o uzdrowienie. Dlaczego? Tylko sam Bóg to wie. Jeśli możemy w tym względzie snuć jakieś przypuszczenia, to nie powinniśmy obwiniać siebie. Nie chodzi o to, że nasza wiara jest zbyt słaba, że modlitwa nie taka albo serce zbyt mało pałające miłością. Gdyby Jezus chciał, toby uzdrowił. I czasem uzdrawia. Opisane w Ewangeliach przypadki uzdrowień przede wszystkim mają dać nam nadzieję. Ale póki żyjemy na tym świecie, Bóg nie zmieni jego praw. Ciągle będziemy podlegać chorobom, cierpieniu, a w końcu śmierci. Tak jak umierający w wielkim cierpieniu Jezus. I dopiero po śmierci możemy liczyć na lepsze życie. Na życie wieczne. Co nam pozostało? Zaskakujące, ale chyba to samo, co owym ludziom dwa tysiące lat temu: zanoszenie swoich chorych do Chrystusa. Niech ich obejmuje. Jeśli taka Jego wola – także uzdrawia. I ufajmy.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |