Była kuzynką św. Jacka

dodane 01.09.2017 07:40

KAI |

W widzeniu Chrystus przemówił do niej: "krzyż Mój jest twoim, lecz i chwała Moja twoją będzie".

Była kuzynką św. Jacka   Wikipedia Bł. Bronisława

Urodziła się ok. 1204 r. w Kamieniu Wielkim, w zamożnej rodzinie Odrowążów. Została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności. W wieku 16 lat wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Krakowie. W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. 

Wielokrotnie klasztor był zajmowany przez zwalczające się armie, siostry musiały wówczas chronić się w pobliskich lasach. Najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach klasztoru i bł. Bronisławy to najazd tatarski w 1241 r. Siostry ukryły się wówczas wśród zalesionych skał, które dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich; klasztor został splądrowany i spalony. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. Bronisława zmarła w 1259 roku. Jej beatyfikacja dokonała się w 1839 r. Jest patronką diecezji opolskiej oraz dobrej sławy. 

W ikonografii Błogosławiona przedstawiana jest w białym habicie, czasami klęczy przed Chrystusem trzymającym krzyż lub przed Trójcą Przenajświętszą. Jej atrybutem jest lilia.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BŁ. BRONISŁAWA, PATRON DNIA, ŚW. JACEK

Przeczytaj komentarze | 1 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 Gość 01.09.2017 11:47
Niezalogowany użytkownik Litania do bł. Bronisławy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami

Bł. Bronisławo, módl się za nami (odmawiane po każdej kolejnej frazie)
Bł. Bronisławo, Oblubienico Pana Jezusa –
Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny –
Bł. Bronisławo, córko czcigodna św. Norberta –
Bł. Bronisławo, różo wonna w Zakonie norbertańskim –
Bł. Bronisławo, chlubo i strażniczko klasztoru zwierzynieckiego –
Bł. Bronisławo, profesko zgromadzenia zwierzynieckiego –
Bł. Bronisławo, w młodym wieku na służbę Bogu się oddająca –
Bł. Bronisławo, pochodnio przed tronem Boga gorejąca –
Bł. Bronisławo, Serce Boże rozweselająca –
Bł. Bronisławo, wzgardzicielko światowej próżności i doczesnej wielkości –
Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana –
Bł. Bronisławo, w rozmyślaniu pobożnym ku niebu się wzbijająca –
Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusowych –
Bł. Bronisławo, krzyże i utrapienia chętnie dla Boga znosząca –
Bł. Bronisławo, obrazie cierpliwości –
Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia –
Bł. Bronisławo, miłośnico ubóstwa –
Bł. Bronisławo, lilio czystości –
Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa –
Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory –
Bł. Bronisławo, mistrzyni cnót znamienitych –
Bł. Bronisławo, opiekunko do Ciebie się uciekających –
Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w Czyśćcu cierpiących –
Bł. Bronisławo, w utrapieniach i nieszczęściach osłodo –
Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych –
Bł. Bronisławo, przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących –
Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego –
Bł. Bronisławo, patronko Królestwa Polskiego –

My grzeszni przez Ciebie Pana Boga prosimy, przyczyń się za nami
Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam życia świątobliwego zamiłowanie, przyczyń się za nami
Przez głęboką pokorę Twoja, uproś nam wzgardę próżności światowych, przyczyń się za nami
Przez obfitość łask Boskich Tobie udzielonych, uproś nam odpuszczenie grzechów
i zbawienie duszy, przyczyń się za nami
Przez obecność Boga przy Twojej śmierci, uproś nam obecność Boga w godzinę śmierci naszej, przyczyń się za nami
Przez szczęśliwą śmierć Twoja, uproś nam skonanie dobre i śmierć w łasce Bożej, przyczyń się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami Bł. Bronisławo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających; dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię przez zasługi i przyczynę bł. Bronisławy, służebnicy Twojej, nie gardź naszym najpokorniejszym błaganiem, a broń nas od zguby wiecznej, jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o cnotę czystości
Nieskażonego panieństwa miłośniku, wielki i miłosierny Boże, któryś bł. Bronisławę miłością Twoją i niebieskimi darami hojnie obsypać raczył, użycz nam łaski, prosimy Cię pokornie, abyśmy, którzy rozpamiętywamy i głosimy Jej znakomite zasługi, w czystości i miłości ku Tobie naśladować Ją umieli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa o kanonizację bł. Bronisławy

Boże, który wybrałeś bł. Bronisławę, aby wdziękiem cnót swoich pociągała serca nasze ku Tobie i dlatego utrzymywałeś cudownie cześć dla niej przez sześć wieków w Kościele Twoim, wysłuchując łaskawie modlitwy, zanoszone przez jej przyczynę, racz wsławić nowymi cudami tę wierną Służebnicę Twoją, by zaliczona w grono Świętych, cześć odbierała od wszystkich wyznawców Chrystusowych, dla chwały Imienia Twego Najświętszego. Amen.


Więcej modlitw:

http://norbertanka.blogspot.com/2011/05/modlitwy-rozne.html

http://norbertanka.blogspot.com/2011/05/modlitwa-w-niesawie-i-przesladowaniu.html

wszystkie komentarze >