Bóg przechytrzył diabła

Bóg przechytrzył diabła

Adam Szewczyk

Ajak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. J 3,14

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.


Patrząc oczami wiary na wywyższonego przez Mojżesza węża, widzimy Jezusa. Patrząc na wywyższonego na krzyżu Jezusa, widzimy węża. Wpisuję w wyszukiwarce słowo „Biblia”. Hasło „Biblia szatana” wyskakuje przed hasłem „Biblia Tysiąclecia”. Niby szczegół, ale jest to jakiś znak wywyższenia szatana w dzisiejszym świecie. Myślę, że to „wywyższenie” miał na myśli Jezus, kiedy mówił, że diabeł jest panem tego świata. Wieki temu minister piekła napisał program pt. „Pycha żywota”. Główne założenia to: żądza pieniądza, kult ciała, władza i seks. Demon działa jak złodziej. On nigdy nie zapowiada swojego przyjścia i swoich zamiarów. Ktoś plądruje nasze serca i wcale nie musimy być tego świadomi. Chrystus został przybity do krzyża, a razem z Nim demon ze swymi podstępnymi zamiarami. Bóg przechytrzył diabła. Szatan nie przewidział tego, że miłość Boga zdolna jest do takiej ofiary. Jezus utorował nam drogę do nieba. Łapmy się. Drugiej okazji nie będzie!

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |