107,6 FM

Kuriozalna interpretacja prawa do życia w ONZ - jest protest prawników

Komisja Praw Człowieka ONZ chce z aborcji zrobić kryterium oceny prawa do życia.

Komisja Praw Człowieka, organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, odpowiadający za ochronę i promowaniem praw człowieka  przygotowała w tzw. Komentarzu Ogólnym nową interpretację prawa do życia, zawartego w art. 6 Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Propozycja jest skandaliczna, gdyż została napisana w taki sposób, aby zwolennikom aborcji dać prawną podstawę do domagania się analogicznych zapisów w prawie krajowym.  Kraje, sygnatariusze Konwencji, czytamy w dokumencie  muszą zapewnić bezpieczny dostęp do aborcji „w celu ochrony życia i zdrowia ciężarnej, w sytuacji gdy ciąża donoszona do końca wywoływałaby ból i cierpienie, szczególnie gdy jest efektem gwałtu lub czynu kazirodczego lub kiedy płód jest uszkodzony w stopniu śmiertelnym”.  Znalazło się tam także stwierdzenie, że państwa sygnatariusze nie powinny „wprowadzać poniżających czy uciążliwych w sposób nieuzasadniony wymogów w stosunku do kobiet chcących poddać się aborcji”.  W dalszym rozwinięciu tego zapisu jest zalecenie, aby nie tylko nie stosować żadnych sankcji karnych wobec kobiet poddających się aborcji, ale także wobec lekarzy, nawet jeśli dokonując aborcji łamią oni prawo.

Projekt został poddany międzynarodowym konsultacjom w których głos zabrało m.in. grono międzynarodowych prawników z całego świata.  Sygnatariusze specjalnego listu w tej sprawie, 89 prawników - znanych praktyków prawa i akademików - zaprotestowało przeciwko proponowanym przez Komisję rozwiązaniom.  Podkreślają, że  interpretacja zaproponowana w Komentarzu Ogólnym prowadzi do drastycznego rozszerzenia podstaw prawnych aborcji. Zwracają także uwagę na fakt, że żadna z obowiązujących międzynarodowych konwencji na temat praw człowieka nie stwarza podstaw do takiej interpretacji. „Gdyby zalecenia Komisji zostały przyjęte – czytamy w liście -  tak szeroko pojęta prawna przychylność dla aborcji mogłaby prowadzić do poważnego osłabienia podstawowego sensu prawa do życia, a jego znaczenie i siła zostałaby rozmyta. Wyrażamy więc nadzieję, że ostateczna wersja Komentarza Ogólnego powróci do swych źródeł, tych samych, które legły u podstaw Konwencji z 1966 r, gdzie prawo do życia zostało należycie i w pełni potwierdzone”.

Sygnatariusze listu w związku z tym postulują rewizję treści paragrafu 9 i 10 Komentarza Ogólnego do Konwencji w taki sposób, aby dokument był spójny z prawem do życia. List podpisał m.in. włoski polityk i prawnik prof. Rocco Buttiglione oraz amerykański biograf św. Jana Pawła II dr George Weigel. Podpisała go także piątka polskich prawników: prof. Dobrochna Bach-Golecka, dr Maria Stożek, prof. Cezary Mik, dr hab. Kazimierz Ujazdowski oraz prof. Andrzej Zoll.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama