Czy grozi nam "pentekostalizacja" Kościoła?

dodane 13.10.2017 12:05

Ks. Michał Olszewski - Biuro Prasowe Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

O doświadczeniu charyzmatycznym i ekumenizmie rozmawiali uczestnicy spotkania zainicjowanego przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Była też ważna deklaracja abp. Rysia.

We wtorek 10 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji odbyło się V Ogólnopolskie spotkanie osób odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację w poszczególnych diecezjach.

Temat spotkania dotyczył ekumenicznej i charyzmatycznej wizji Kościoła, zarzutów "pentakostalizacji" Kościoła w Polsce i ekumenicznego wymiaru Nowej Ewangelizacji.

Gośćmi konferencji byli Jose H. Prado Flores - teolog, biblista, świecki ewangelizator z Meksyku, twórca programu pastoralnego Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), br. Marek z ekumenicznej wspólnoty w Taize, oraz Andrzej Sionek - lider katolickiej wspólnoty En Christo.

Jose Prado dzieląc się doświadczeniem tworzenia Szkoły Nowej Ewangelizacji wraz z protestanckim pastorem stwierdził, że posługi charyzmatycznej nie można oddzielić od głoszenia Słowa Bożego. Charyzmaty są rezultatem, który potwierdza prawdziwość głoszonego kerygmatu i stają się znakiem mocy Boga, który działa w Kościele. Stwierdził, że głoszenie Słowa - ewangelizacja jest przestrzenią, na której mogą spotkać się chrześcijanie wszystkich denominacji w dialogu ekumenicznym.

Brat Marek w swoim wystąpieniu opowiedział o ponad czterdziestoletnim doświadczeniu życia w monastycznej wspólnocie wraz z braćmi z różnych denominacji chrześcijańskich z ponad 50 krajów. Świadectwo ich życia i wspólnej modlitwy i kontemplacji jest niezwykle czytelnym znakiem dla wielu młodych ludzi, którzy chętnie odwiedzają wspólnotę w Taize, by modlić się, dzielić życie i służyć sobie nawzajem.

Ostatnim mówcą konferencji był Andrzej Sionek, który zaprezentował jasną syntezę myśli ostatnich papieży na temat Nowej Ewangelizacji, ekumenizmu i posługi charyzmatycznej w Kościele.

Druga część spotkania poświęcona była na pytania uczestników do zaproszonych gości.

Kończąc konferencję, abp Grzegorz Ryś zapowiedział, że w przyszłości Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji pochyli się nad zarzutami "pentakostalizacji" Kościoła w Polsce w dyskusji z Komisją Teologiczną Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Grzegorz zaprosił zebranych do udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji (23-26 listopada 2017 r.), który dotyczyć będzie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, oraz do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów w Krakowie, która stanowi trzeci etap formacji do Nowej Ewangelizacji.

Więcej informacji na temat tych inicjatyw można znaleźć na stronie www.NowaEwangelizacja.org

«« | « | 1 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 51 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 2 Piotr i Paweł 27.10.2017 22:55
Niezalogowany użytkownik Megi - Duch Święty został dany wszystkim ludziom - tak obiecał Pan Jezus i został dany w Dniu Pięćdziesiątnicy. Od tego czasu jest z nami do skończenia świata. Jednak współpracę z Duchem Świętym dał tylko świadomym tego Chrześcijanom i to nas wyróżnia od innych ludzi na tym świecie, którego panem jest książę ciemności a my nie jesteśmy z tego świata. Rola Chrześcijanina polega na tym by żyć w Prawdzie, z Wiarą w Miłości i by naszym przykładem - przykładem sprawiedliwych zbawić jak najwięcej dusz bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Bóg cieszy się z nawróconego jednego grzesznika, niż ze stu sprawiedliwych. Od nasza wiara. Kościół Katolicki jako tako pochodzi ze swojej genezy od Apostołów ale co się z nim stało dziś? Czy daje dobry przykład? Czy zbawia swoim przykładem? Radzę kierować się wyłącznie nauką Pana Jezusa, wytrwać w Wierze i Miłości by otrzymać zbawienie. Po śmierci nie będziemy rozliczani nie tak z wiary, jak przede wszystkim z Miłości. Bóg jest Miłością, kto trwa w Miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Jeśli człowiek na ziemii np. eskimos, człowiek z dżungli, aborygen, który na oczy nie widział księdza będzie kierował sie Miłością będzie zbawiony. Twoja rolą Chrześcijanina jest dawać przykładem swojego życia, że kierujesz się przede wszystkim Miłością. Chodzenie do Kościoła i życie w ramach jak to mówisz Kościoła Katolickiego jest tylko dodatkiem do twojego Chrześcijaństwa. Pamiętaj Duch Święty nawrócić może największego grzesznika z tego świata. Taką ma moc. To moc Boga. Apostoł Paweł mógłby coś na ten temat powiedzieć i wielu, wielu innych grzeszników. Protestanci, mormoni i inne odłamy to są religie. Każda religia ma swoje dogmaty ale Miłość do bliźniego, a przez bliźniego do Boga jest tym co zbawia. Miłość Bliźniego = oddanie się Bogu. Reasumując - nie kłóćmy się o poglądy.


NOWY TESTAMENT
List do Rzymian


WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE


Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów

14
1 A tego, który jest słaby w wierze1, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. 2 Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. 3 Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. 4 Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.
5 Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania! 6 Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko - jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego - nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu. 7 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi2.
10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. 11 Napisane jest bowiem:
Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano.
a każdy język wielbić będzie Boga3.
12 Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.

Unikanie zgorszenia

13 Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. 14 Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. 15 Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus.
16 Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa! 17 Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 18 A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. 19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. 20 Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. 21 Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi .
22 4 A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. 23 Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.
«« Rz 14 »»
Plusów: 2 Piotr i Paweł 22.10.2017 09:41
Niezalogowany użytkownik Drogi Janie. Dobrze prawisz o Miłości, bo Bóg jest nieskończoną Miłością. To prawda objawiona i my Chrześcijanie nie jesteśmy z tego świata. Panem tego świata jest książę ciemności - szatan - to słowa Pana Jezusa. Jednak tą Miłość zabija sposób, w który się modlisz. Czy w czasach objawienia Pana Jezus i jego uczniowie modlili się do Boga w sposób niezrozumiały, czy rozmawiali z Bogiem bełkotem? Czy upadali na plecy, gdy Bóg, Jezus błogosławił, czy Pan Jezus za uzdrowienie brał jakieś pieniądze? To wszystko zabija Miłość a czy nie dostrzegasz tego na tzw. maszach o uzdrowienie. Nie dostrzegasz manipulacji i pieniędzy? Nie dostrzegasz zabijania Wiary w Prawdzie?
Plusów: 0 Megi 21.10.2017 14:14
Niezalogowany użytkownik Janie a skąd ta pewność, o działaniu Ducha Świętego i istnieniu JEGO OSOBY w innych kościołach, skoro Duch Święty, został dany TYLKO JEDNEMU ŚWIĘTEMU POWSZECHNEMU i APOSTOLSKIEMU KOŚCIOŁOWI CHRYSTUSOWEMU....Z tego co mi wiadomo,kto wybiera życie w herezji i odrzuca dar ZBAWIENIA ,.... protestantyzm nim jest......tym samym popełnia grzech przeciw Duchowi Świętemu, bo odrzuca życie z Nim w KK, .....więc pytam skąd ta pewność,że w środowiskach heretyków odłączonych od KK działa Duch Święty....Moderatorstwo nie usuwajcie moich pytań... ja tylko o jedno pytam, czy porzucając KK i tworząc heretycki zbór M Luter, który odrzucił ZBAWIENIE jest pod działaniem Ducha Świętego?....Ja tylko pytam, czy człowiek żyjący w śmiertelnym grzechu jest przez Ducha Świętego prowadzony?....Czy może,to pentekostalne w heretyckim środowisku przywoływanie i powoływanie się na Ducha Świętego to JEST straszne bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu,....za które jak Pan Jezus naucza grozi wieczne potępienie.
Plusów: 6 Jan 21.10.2017 00:07
Niezalogowany użytkownik "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Tylko z MIŁOŚCI będziemy sądzeni a nie jak i z kim się modlimy. Jak kiedyś powiedział bp Ryś, Kościół Chrystusa jest jeden tylko chrześcijanie są podzieleni. Poza katolicyzmem nie ma próżni a Duch Św. w innych kościołach też jest obecny. Trzeba robić wszystko "aby wszyscy byli JEDNO w Chrystusie a nie boczyć się na siebie" Liczy się tylko MIŁOŚĆ!!!!!!

wszystkie komentarze >