107,6 FM

Kard. Dziwisz: Jan Paweł II powinien zostać ogłoszony patronem Europy

Święty Jan Paweł II powinien zostać ogłoszony patronem Europy - powiedział w piątek w Częstochowie kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz papieża-Polaka. W dobie kryzysu wartości Europa potrzebuje rozszerzenia grona patronów - przekonywał.

W piątek w siedzibie Tygodnika Katolickiego "Niedziela" kard. Dziwisz wygłosił wykład w ramach międzynarodowego kongresu "Europa Christi". Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że Europa to wielkie dziedzictwo chrześcijańskie i przekonują, że Europejczycy powinni wrócić do swoich korzeni i wartości. Kongres odbywa się pod hasłem "Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

W swoim wykładzie kard. Dziwisz przypomniał, że podczas Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił patronem Europy św. Benedykta z Nursji. Z kolei Jan Paweł II ogłosił jej patronami kolejnych świętych: Cyryla i Metodego, Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża - Edytę Stein.

"Dziś, gdy Stary Kontynent przeżywa potężny kryzys aksjologiczny i staje przed nowymi, dotąd nieznanymi, wyzwaniami, rodzi się potrzeba rozszerzenia tego grona" - powiedział kardynał. Podkreślił, że Jan Paweł II zawsze stał na straży uniwersalnych wartości, które są fundamentem cywilizacji europejskiej, miał swój niezaprzeczalny wkład w upadek komunizmu i zjednoczenie kontynentu, a w swoim nauczaniu trafnie diagnozował zagrożenia, przed którymi dziś stają Europejczycy.

"Zasługi św. Jana Pawła II dla utrwalania ładu moralnego i rozwoju naszego kontynentu są niepodważalne. Podkreślał zawsze, że wspólnota europejska powinna być +wspólnotą ducha, w której solidarnie jedni drugich brzemiona noszą+, a prawa człowieka, zarówno w wymiarze osobowym, jak i narodowym, są przestrzegane" - powiedział hierarcha.

Wskazał, że Europa stoi dziś przed trudnymi wyzwaniami - jak kryzys ideowy, zapaść demograficzna, podważenie naturalnej funkcji rodziny, problem migracyjny - które wymagają rozważnych i dalekowzrocznych decyzji. "Europa potrzebuje, zwłaszcza w tym momencie swoich dziejów, nadprzyrodzonej pomocy i przykładu świętych, bo zdana na siebie może nie sprostać wyzwaniom. Trudno o bardziej aktualnego świętego, rozumiejącego nasz czas, niż Jan Paweł II" - powiedział kardynał.

Dodawał, że zgodnie z wizją Jana Pawła II, pierwszym elementem budowania jedności Europy jest przebaczenie krzywd. "Nie ma Europy bez przebaczenia i pojednania, czyli bez rozwiązania problemów przeszłości. Błędna jest teza niektórych polityków europejskich, którzy twierdzą, że należy zostawić problemy przeszłości, a skupić się na teraźniejszości i przyszłości" - powiedział kard. Dziwisz.

Zaznaczył, że pojednanie zakłada jednak spełnienie określonych warunków: przyznania się do winy, żalu, że swoimi czynami wyrządziło się zło oraz pragnienia naprawienia krzywd. Odwołując się do nauk Jana Pawła II dodał, że Europa nie może jednak tylko odwoływać się do przeszłości, winna także przeprowadzać refleksję nad swoją teraźniejszością i przyszłością.

"Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II, co podkreślał przy różnych okazjach, był zwolennikiem Europy ojczyzn, a nie Europy jako państwa federalnego" - powiedział kardynał. Jak przekonywał, Europa ojczyzn oznacza drogę rozwoju jakościowego, a federacja europejska proceduralnego. Przekonywał, że proceduralne podejście do rzeczywistości "rodzi nie tylko politykę przemilczania, ale nadto poprawność polityczną, biurokratyzację życia oraz kryzys wartości". Europa zjednoczona winna zabezpieczać rozwój osobowy ludzi, a nie ludzie mają być podporządkowani bliżej nieokreślonemu rozwojowi Europy.

Uczestniczący w sesji metropolita częstochowski abp Wacław Depo powiedział, że kongres ma nie tylko przypomnieć o chrześcijańskich korzeniach Europy, ale też zmusić się do wysiłku intelektualnego. "Europa potrzebuje owego nowego zaczynu intelektualnego, który pojęciom prawdy i moralności przywróci swój utracony sens" - powiedział.

Koordynator i założyciel ruchu "Europa Christi" ks. infułat Ireneusz Skubiś mówił, że współczesna Europa traci tożsamość, zapomina o swoich korzeniach, nie chce dostrzec Chrystusa, a chrześcijaństwo wypierane jest z życia publicznego. Przypominanie o fundamentach Europy porównał do wezwania karetki pogotowia do ciężko chorego człowieka. "Europę trzeba za wszelką cenę ratować, bo zmierza ku swojej śmierci" - powiedział.

Redaktor naczelna tygodnika "Niedziela" Lidia Dudkiewicz wyraziła przekonanie, że wezwanie Jana Pawła II "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" jest dziś szczególnie aktualne, bo "Europa zgubiła dziś swoją duszę". Przypomniała, że założyciele zjednoczonej Europy byli gorliwymi chrześcijanami.

Piątkową sesję poprzedził występ akordeonisty Marcina Wyrostka z zespołem. Z artystami kilka pieśni religijnych i patriotycznych zaśpiewał biskup senior archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz.

Częstochowska sesja była pierwszą z kilku, które odbędą się w ramach kongresu. Drugą zaplanowano na sobotę w Łodzi, a w niedzielę i w poniedziałek kongres przeniesie się do Warszawy. Jedna z sesji, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu i Kościoła, odbędzie się w Senacie RP.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama