107,6 FM

Rząd o doradcach restrukturyzacyjnych i KRS

Wprowadzenie nadzoru ministra sprawiedliwości nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych zakłada jeden z projektów ustaw, którym w poniedziałek zajmie się rząd. Inny z projektów wprowadza zasadę, że wnioski do KRS będzie składało się przez internet.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rada Ministrów ma się zająć projektem noweli ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zakłada, że działalność doradców restrukturyzacyjnych ma być nadzorowana także przez ministra sprawiedliwości (obok nadzoru sądowego).

Najistotniejszymi środkami, którymi będzie dysponował minister sprawiedliwości w ramach nadzoru, będą możliwość zawieszenia oraz cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego "w przypadku uporczywego lub rażącego naruszania przepisów prawa w związku z wykonywaniem czynności doradcy".

Dodatkowo projekt wprowadza uprawnienie dla prokuratora do występowania do sądu z wnioskiem o odwołanie doradcy restrukturyzacyjnego z funkcji syndyka, nadzorcy lub zarządcy w toczącym się postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, "w przypadku rażącego uchybienia".

Projekt określa także wymogi stawiane doradcom. Jak poinformował resort, podstawowym celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie nadzoru nad zawodem doradcy restrukturyzacyjnego w ramach toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Rząd zajmie się w poniedziałek przygotowanym również przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakłada on m.in., że wnioski do KRS czy sprawozdania finansowe będzie się składało przez internet.

"W związku z powyższym od dnia 1 marca 2020 r. akta rejestrowe dla podmiotów już wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz podmiotów które po tej dacie zostaną do rejestru przedsiębiorców wpisane będą prowadzone i dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej" - głosi uzasadnienie do projektu.

Projekt rozszerza też kompetencje sądu rejestrowego w odniesieniu do podmiotów wnioskujących o wpis do KRS. W myśl projektowanych przepisów sąd rejestrowy będzie miał np. możliwość wezwania wnioskodawców do wykazania, że organ reprezentacji (np. spółki lub stowarzyszenia) został powołany lub wybrany, albo że braki w jego składzie zostały usunięte. Gdy to nie nastąpi, sąd będzie mógł nałożyć grzywnę.

Dokument wprowadza także obowiązek składania do sądu rejestrowego informacji o aktualnym adresie przez określone kategorie osób z władz rejestrowanych podmiotów. Rozszerza także kompetencje kuratora i wprowadza np. zasadę, że do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

Podczas poniedziałkowych obrad rząd wysłucha także informacji ministra infrastruktury i budownictwa pt. "Działania korespondujące z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego".

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama