107,6 FM

Byli pierwszymi męczennikami Polski

Co o nich wiemy?

W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie w Polsce klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Zadanie to cesarz zlecił swemu krewniakowi - biskupowi Brunononowi z Kwerfurtu. Ten zaś wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta i jego przyjaciela Jana. 

Po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego w początkach 1002 r., Benedykt i Jan założyli pustelnię na podarowanym przez króla terenie - we wsi Święty Wojciech (obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn patronują diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W archidiecezji poznańskiej i włocławskiej ich pamiątkę obchodzi się jako święto. 

W ikonografii Pięciu Braci Męczenników przedstawianych jest w białych habitach kamedulskich.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama