Podobno otrzymał święcenia kapłańskie z rąk św. Piotra Apostoła

dodane 23.11.2017 14:50

KAI |

Był trzecim papieżem po św. Piotrze.

Podobno otrzymał święcenia kapłańskie z rąk św. Piotra Apostoła   Wikipedia św. Klemens I

Św. Klemens był trzecim następcą św. Piotra, po Linusie i Anaklecie. Kierował Kościołem w latach 88-97. Był synem Faustyna, niewolnikiem z pochodzenia żydowskiego. Wyzwolić miał go patrycjusz rzymski, Klemens. Przyszły papież z wdzięczności przybrał sobie jego imię. 

Według pisarza chrześcijańskiego Tertuliana Klemens miał zostać ochrzczony i otrzymać święcenia kapłańskie z rąk św. Piotra Apostoła - prawdopodobnie znał także św. Pawła. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. Imię św. Klemensa wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Klemens jest patronem narodów słowiańskich, a także dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników i marynarzy. 

W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w papieskim stroju pontyfikalnym. Jego atrybutami są: Baranek Apokalipsy, kotwica, którą uwiązano mu u szyi, księga, mały krzyż, paliusz.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PAPIEŻ, PATRON DNIA, ŚW. KLEMENS I

Przeczytaj komentarze | 2 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 LUKAS33 24.11.2017 17:36
Niezalogowany użytkownik Czy kogoś jeszcze obchodzi Prawda?

... żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej, (6): czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę, chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. [1tm 1]

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. [J 14]
Plusów: 0 Gość 24.11.2017 08:42
Niezalogowany użytkownik Modlitwa ogólna

Chwalebny Męczenniku i Papieżu, Święty Klemensie, Tobie dał Pan Bóg moc uzdrawiania ludzi i obdarzył Cię zaszczytnym przywilejem wspomagania ich w kłopotach. Wszystkim zwracającym się do Ciebie udzielałeś pomocy. Kto zresztą zdoła zliczyć wszystkich, którzy za Twoją przyczyną otrzymali wsparcie i pociechę, której ciągle udzielasz. Błagamy, więc o pomoc i radę, mając nadzieję, że dzięki Twojemu wstawiennictwu u Boga prośby nasze, które pragniemy Ci przedstawić zostaną wysłuchane, a jako wyraz wdzięczności obiecujemy szerzyć Twoje nabożeństwo. Amen.

Litania do Św. Klemensa

Kyrie, elejson
Chryste, elejson
Kyrie, elejson
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
zmiłuj się nad nami!
Ojcze z nieba, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
módl się za nami!
Święta Maryjo,
Święty Klemensie,
Z rodziny niewolników pochodzący,
Izraelito, przez Świętych Piotra i Pawła nawrócony,
Towarzyszący Apostołowi Narodów w podróży do Rzymu,
Któryś sakrę biskupią z rąk Świętego Piotra otrzymał,
Po Świętym Anaklecie na Namiestnika Chrystusowego wybrany,
Na tronie papieskim zasiadający,
Trzeci z kolei następco Księcia Apostołów,
Biskupie Rzymu,
Przez 9 lat Kościołem kierujący,
Któryś znał Apostołów i słyszał ich nauki,
Najstarszy, znany z imienia pisarzu starochrześcijański,
Autorze listu do Koryntian,
Ganiący niezgodę,
Wzywający do posłuszeństwa swoim pasterzom,
Apostole pokoju,
Na Krym zesłany,
W kamieniołomach pracujący,
Głoszący Dobrą Nowinę skazańcom,
Niezłamany niewolą,
W Morzu Czarnym utopiony,
Męczenniku Chrystusowy,
Którego relikwie Święci Cyryl i Metody odnaleźli,
Któryś zasłużył na zaszczytne miano jednego z Ojców Kościoła,
Opiekunie dzieci,
Patronie kamieniarzy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, święty Klemensie,
W: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K: Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, którego chwała okazuje się w Twoich Świętych, pomóż nam radośnie wspominać czyny Św. Klemensa, który dał świadectwo Jezusowi. Spraw, abyśmy cnotę mężnej jego wytrwałości w wierze naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Koronki do Świętego Klemensa

Koronka I

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1 x Ojcze nasz...
3 x Święty Klemensie, módl się za nami.

Na małych paciorkach:
K.: Święty Klemensie, wzorowy Pasterzu, mężny Męczenniku i Przykładzie dla nas,
W.: daj nam uwierzyć w nieskończoną miłość Boga.

Na dużych paciorkach:
K.: Przez cnoty i zasługi Świętego Klemensa
W.: wychwalajmy społem Imię Pana.

Koronka II (o miłosierdzie Boże przez wstawiennictwo Św. Klemensa)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1 x Wierzę w Boga...
1 x Chwała Ojcu...
3 x Święty Klemensie, módl się za nami.

Na małych paciorkach:
Dla czynów Świętego Klemensa, okaż nam Panie swoje miłosierdzie.

Na dużych paciorkach:
Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci życie i czyny Świętego Klemensa dla większej chwały Twojej i dla większego Twego majestatu.

Na zakończenie:
3 x Święty Boże, Święty mocny Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Koronka III

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1 x Ojcze nasz...
3 x Święty Klemensie, módl się za nami.

Na małych paciorkach:
K.: Święty Klemensie, wzorowy Pasterzu, mężny Męczenniku i Przykładzie dla nas,
W.: daj nam uwierzyć w nieskończoną miłość Boga.

Na dużych paciorkach:
K.: Przez cnoty i zasługi Świętego Klemensa
W.: wychwalajmy społem Imię Pana.wszystkie komentarze >

Reklama