Gdyby tylko pojęli, że to właśnie Boga mają przed sobą

Gdyby tylko pojęli, że to właśnie Boga mają przed sobą

ks. Adam Pawlaszczyk

Któż może odpuścić grzechy? Łk 5,21

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.

Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.

On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»

Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”?

Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.

Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».


Można zostać zranionym i wybaczyć. Można skrzywdzić i uzyskać przebaczenie. Nie oznacza to jednak, że rana automatycznie się zagoi, a poczucie krzywdy w cudowny sposób zniknie. Wręcz przeciwnie – zdarza się, że proces wewnętrznego uzdrowienia trwa długie lata, musi minąć wiele czasu, nim zraniony odetchnie z ulgą. Nie tak jest jednak z Panem Bogiem wybaczającym: tu odpuszczenie grzechów oznacza lekarstwo nie dla Tego, który wybaczył, lecz dla tego, który zranił. I jest totalne, to znaczy ma moc, by przemienić każdy zakamarek człowieka. Po to Bóg odpuszcza grzechy. A kto może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Nie mylili się faryzeusze i uczeni w Prawie, zadając to pytanie. Gdyby tylko pojęli, że to właśnie Boga mają przed sobą…

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |