Nie ma zgody na rozwody

Nie ma zgody na rozwody

ks. Antoni Bartoszek

Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Mt 11,30

Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».


Jezus nie anuluje prawa Bożego. Podczas Kazania na Górze i w wielu innych miejscach nie tylko podtrzymuje znaczenie przykazań Bożych, ale nawet w konkretnych przypadkach sprzeciwia się tendencjom liberalizującym. Nie daje na przykład zgody na rozwody, dopuszczone przez prawo Mojżeszowe, i potwierdza równocześnie nierozerwalność małżeństwa. Sami uczniowie mieli trudności z zaakceptowaniem tej nauki. A jednak „jarzmo” Jezusa jest „słodkie”, „brzemię” – „lekkie”. Bo nakłada je Ten, który jest cichy i pokorny sercem, Ten, który bezgranicznie kocha i który za człowieka oddał życie. Jezusowe jarzmo jest lekkie, gdyż wraz z jego nałożeniem otrzymujemy Bożą łaskę, która uzdalnia do niesienia zadań i obowiązków chrześcijańskich.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |