107,6 FM

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Jest patronką poczętego życia.

12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana była w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się do Juana Diego z prośbą o wybudowanie świątyni. 

Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Indianin poprosił więc Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza, na którym rosły przepiękne kwiaty. Juan nazbierał kwiatów, które następnie owinął płaszczem. Gdy rozwinął płaszcz w obecności biskupa, widniał na nim przepiękny wizerunek Maryi o ciemnej karnacji, z zamyśloną twarzą, ubranej w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Za Nią widoczna była owalna tarcza promieni. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


Już w 1531 roku podjęto decyzję o wybudowaniu kościoła, do którego przeniesiono wizerunek Matki Bożej. Obecnie obraz znajduje się w nowej bazylice, wybudowanej w 1976 r., gdyż poprzednia uległa uszkodzeniu podczas trzęsienia ziemi. Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe jest patronką Meksyku. 

3 maja 1953 roku ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego episkopatu, oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Aktualnie kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła miejsce w ponad stu kościołach w Polsce. Polacy czczą Matkę Bożą z Guadalupe jako Patronkę Życia Poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym.

« 1 »
 • Gość
  12.12.2017 12:12
  MODLITWY DO MB Z GUADALUPE

  Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico, Maryjo z Guadalupe,
  że w swoich niebiańskich objawieniach na górze Tepeyac,
  uczyniłaś obietnicę okazania Swego współczucia i litości każdemu, kto Cię kocha i ufa Tobie,
  szukającym Twojej pomocy i wzywającym Ciebie w swoich potrzebach i nieszczęściach.
  Uczyniłaś obietnicę wysłuchania naszych próśb, by otrzeć nasze łzy i dać nam pocieszenie, i ulgę.
  Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekający się pod Twoją obronę,
  błagał Twojej pomocy lub szukał Twojego wstawiennictwa,
  także w zwyczajnych sprawach lub osobistych niepokojach, został opuszczony bez pomocy.
  Ożywieni tym przekonaniem wznosimy nasze serca do Ciebie,
  Maryjo, zawsze Dziewico, Matko Prawdziwego Boga!
  Zmartwieni ciężarem naszych grzechów przybywamy, by upaść na ziemię
  przed Twą dostojną Obecnością pewni, że spełnisz wobec nas swe miłosierne obietnice.
  Jesteśmy pełni nadziei, że, stojąc w Twym cieniu dającym ochronę,
  nie dosięgnie nas niepokój, ani nie dosięgnie nas nieszczęście, ani choroba, ani inny smutek.
  Zechciałaś pozostać między nami poprzez swój godny podziwu Wizerunek,
  przedstawiający Ciebie, naszą Matkę, nasze zdrowie i nasze życie.
  Stojąc w zasięgu Twojego matczynego spojrzenia i uciekając się do Ciebie
  ze wszystkimi naszymi potrzebami, nie potrzebujemy niczego więcej.
  O, Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami,
  ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj i odpowiedz nam.

  (Tutaj wspominamy naszą prośbę i odmawiamy 5. razy "Zdrowaś Maryjo"
  by uczcić cztery objawienia Juanowi Diego i jedno Juanowi Bernardino).


  ***

  Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że w swoich objawieniach na Górze Tepeyac
  obiecałaś okazać litość i współczucie dla wszystkich,
  którzy szukają u Ciebie pomocy i ochrony.
  Wspominając na to, wysłuchaj naszych próśb i daj nam pocieszenie i ulgę.
  Jesteśmy pełni nadziei, że powierzając się twojej pomocy,
  nic nie może nas zmartwić lub zaatakować.
  Tak jak pozostałaś z nami przez Twój godny podziwu Obraz,
  tak też wyjednaj nam łaski, o które prosimy. Amen.


  ***

  Maryjo z Guadalupe, Różo Duchowna, wstaw się za Świętym Kościołem,
  ochraniaj Pontyfikat Ojca Świętego,
  pomagaj wszystkim, którzy wzywają Ciebie w swoich prośbach,
  i ze względu na to, że jesteś zawsze Dziewicą, Maryją, Matką Prawdziwego Boga,
  wyjednaj dla nas u Swego Najświętszego Syna łaskę wytrwania w wierze,
  słodkiej nadziei pośrodku smutków życiowych, łaskę płonącego miłosierdzia
  oraz drogocenny dar ostatecznej wytrwałości.Amen.

  (Jeden raz "Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu..."
  we wdzięczności za Cudowny Wizerunek jako kontynuację Cudu i świadectwa.)


  ***

  Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

  Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe,
  ofiaruję Twojej czystości, Twojej świętości, Twojej gorliwości i Twojej miłości,
  wszystkie moje myśli, słowa, czyny i cierpienia tego dnia,
  aby nic nie było we mnie, co nie stało się przez Ciebie,
  dla chwały Jezusa, zbawienia dusz i jako akt zadośćuczynienia za znieważenia przeciw Twemu Sercu.


  ***

  Modlitwa o jedność krajów Ameryk

  Boże, w swojej trosce i miłości do swojego ludu
  zaszczyciłeś Nowy Świat objawieniem Maryi, Matki Jezusa, w Guadalupe.
  Pomóż krajom tego Nowego Świata żyć między sobą w pokoju, jedności i braterstwie. Amen.


  ***

  Modlitwa Papieża Jana Pawła II

  Dziewico Niepokalana,
  Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!
  Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie
  dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę,
  wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością
  i przedstaw ją Twemu Synowi,
  Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.
  Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary,
  Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy,
  oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość.
  Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace,
  nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia.

  Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom,
  gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani Matko nasza.
  Chcemy być całkiem Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele:
  z miłością zawsze prowadź nas za rękę.
  Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, by wiedli wiernych
  ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.
  Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości
  napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania:
  kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych.
  Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie,
  z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego.
  Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
  chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie
  i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
  Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością,
  naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy
  pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win
  i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, dającym spokój duszy.
  Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie
  wszystkich świętych Sakramentów,
  które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi.
  Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu,
  z sercem wolnym od złości i nienawiści
  będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy,
  które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa
  który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
  Amen.


  ***

  Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji

  Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,
  Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym.
  Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa
  Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko.
  Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna,
  Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
  dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
  Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci,
  przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

  Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie
  przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu;
  Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła,
  Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.
  O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę
  dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach.
  Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji.
  Nakłoń serca aby szanowano życie!

  Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
  za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci,
  aby mogły żyć tu na ziemi i,
  dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna,
  mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie.
  Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
  za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji,
  aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
  jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce
  przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.
  Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu,
  były ochrzczone i zachowane.
  Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal,
  pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

  Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości.
  Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia.
  Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei.
  Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością.
  O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo,
  usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

  O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

  doceń 4
 • Gość
  12.12.2017 12:14
  Koronka do Matki Bożej z Guadalupe


  Na krzyżyku: Nasza Pani z Guadalupe, Różo Mistyczna, bądź pośredniczką Naszego Świętego Kościoła, chroń głowę Kościoła, pomóż wszystkim tym, którzy się do Ciebie uciekają, i ponieważ jesteś Maryją, zawsze dziewicą i Matką Boga Prawdziwego, zyskaj dla nas od Najświętszego Syna łaskę wiary oraz słodką nadzieję w środku goryczy życia, palącą jałmużnę oraz najlepszy dar ostatecznej wytrwałości. Amen.

  Ojcze nasz…

  (4 razy) Zdrowaś Maryjo…, poprzez jej czterokrotne objawienie się Św. Juanowi Diego.

  Chwała Ojcu…

  Pierwsze Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe objawiła się św. Juanowi Diego. Nasza Pani błaga o świątynię w jej imieniu.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za pierwsze objawienie św. Juanowi Diego, kiedy objawiłaś iż jesteś najczystszą dziewicą, Maryjo, Matko Boga prawdziwego i Matko wszystkich ludzi. Dziękuję za prośbę o wybudowanie świątyni w której stoisz, by kierować do niej tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki, którymi obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Drugie Objawienie: Nasza Pani obdarowała św. Juana Diego odwagą, po jego powrocie z domu biskupa.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowa I moja matka, dziękuję Ci za Twoje drugie objawienie św. Juanowi Diego, kiedy, po jego powrocie z domu biskupa, upadł znieważony i bronił się przeświadczony, iż nie jest w stanie spełnić Twoją misję. Dziękuję za odwagę i zachętę, którą dałaś św. Juanowi Diego, by jeszcze raz zwrócił się z prośbą do biskupa.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Trzecie Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe obiecuje zesłać znak św. Juanowi Diego dla biskupa.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowo I matko, dziękuję Ci za trzecie objawienie się św. Juanowi Diego, kiedy, po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni, powiedziałaś mu: “Niech tak będzie mój Synu: Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki.”

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Czwarte Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe spełnia obietnicę ukazując się na tilmie św. Juana Diego.

  Ojcze nasz…

  Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie św. Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza I przynieść je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś: „ten bukiet róż jest znakiem, który masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją spełnić. Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł”. Dziękuję Ci za Twój obraz, który ukazał się na tilmie, który pojawił się wraz z różami.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Modlitwa zamykająca: Pamiętaj, najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, która objawiłaś swoją niebiańskość na górze Tepeyac, pokazała w nim litość i troskę wobec tych, którzy się do niej uciekają, którzy ją kochają i jej ufają, szukają pomocy i wzywają je, kiedy są potrzebie, słucha naszych próśb, ociera łzy i daje nam pocieszenie i ulgę. Tą ufnością ożywieni przychodzi przez jej sierpniowe oblicze, pewni, iż spełni ona obietnice i będzie miłosierna dla nas. Pełni nadziei, oddajemy jej opiece, by nic nas nie udręczyło.Ty, która chciałaś pozostać z nami w Twym świętym wizerunku,Ty któraś jest naszą Matką, naszym zdrowiem i naszym życiem. O Maryjo, Matko Boga, usłysz nasze prośby i miej dla nas miłosierdzie. Amen.

  Modlitwa do naszej Pani z Guadalupe: Nasza Pani z Guadalupe, moja Matko, w Twoje ręce składamy nasze modlitwy, weź nasze modlitwy, prośby i nadzieje i przedstaw je w moim imieniu Jezusowi. Pamiętając o miłości podaj w dłonie Jezusowi, On nie odrzuci tego, co trzymają, nawet jeśli otrzymałaś to ode mnie. Amen.
  doceń 1
 • Jagienka
  13.12.2017 09:44
  Uzupełnienie:
  doceń 0
 • Jagienka
  13.12.2017 09:47
  Uzupełnienie: "mała spinka w kształcie krzyża" to Różaniec.
  "Kolejnym interesującym odkryciem na tym wizerunku jest broszka, spinająca tunikę Maryi pod szyją. Broszka ta powiększona kilka razy uwidoczniła przypięty do niej różaniec. Nie jest to wprawdzie różaniec, jakim posługujemy się dziś, lecz różaniec, jakim posługiwano się w tamtych czasach. Na Wschodzie chrześcijańscy Grecy posługiwali się różańcem z 33 paciorkami dla upamiętnienia tajemnic życia Chrystusa, kończąc na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Skoro to nie artysta malarz umieścił tę broszkę z różańcem na tym wizerunku, lecz Maryja sama tak się ukazała i przedstawiła na nim, to jest to kolejny znak i zagadka do odczytania. Potrzebne są tu dalsze badania tego zagadnienia, by można było właściwie odczytać Maryjne przesłanie, czyli znaleźć odpowiedź na pytanie: co Maryja chciała przez ten znak powiedzieć ówczesnym Indianom, Hiszpanom, a także – następnym pokoleniom Jej czcicieli!". Cf. http://voxdomini.com.pl/roz/guadalupe/guadalupe3.htm
  doceń 1

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama