Nie ma w życiu głębszego źródła radości niż...

Nie ma w życiu głębszego źródła radości niż...

ks. Antoni Bartoszek

Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Łk 1, 28

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.


To, co po polsku przetłumaczono jako „bądź pozdrowiona”, w oryginalne greckim brzmi chaire i znaczy dosłownie: „raduj się”. Maryjo, raduj się, bo jesteś pełna łaski i Pan jest z Tobą. Nie ma w życiu głębszego źródła radości niż obdarowanie przez łaskę i obecność Boga. A dary Boże mogą być różne: te nadprzyrodzone – łaska uświęcająca, wiara, nadzieja, i te zwykłe, codzienne – rodzina, dzieci, współmałżonek, zdrowie, praca. Im bardziej świadomi jesteśmy Bożych darów, tym większą radość przeżywamy. Może z okazji świąt warto usiąść przy stole – z mężem, żoną, dziećmi, bliskimi – i odpowiedzieć sobie nawzajem na jedno proste pytanie: jakie dary ostatnio otrzymaliśmy od Boga? Odpowiedź na to pytanie przyniesie nam i naszym bliskim wiele radości.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |