Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 9,1 proc.

dodane 19.12.2017 16:01

PAP |

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,1 proc. w porównaniu z listopadem ub. roku, produkcja budowlano-montażowa o 19,8 proc. rdr - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 9,1 proc.   Roman Koszowski / Foto Gość

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 9,1 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,1 proc.) i o 1,2 proc. niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. niższym w porównaniu z październikiem br." - napisano w komunikacie GUS.

Zgodnie z danymi GUS, w stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 23,7 proc., maszyn i urządzeń - o 23,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali - po 17,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,9 proc., mebli - o 10,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 10,3 proc., metali - o 10,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 9,4 proc.

Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 11,7 proc.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych),obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w listopadzie br. o 19,8 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 12,8 proc.) i o 5,0 proc. w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 16,2 proc. wyższym niż w listopadzie ub. roku i o 3,2 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br." - napisał GUS.

Jak podał Urząd, w stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 24,6 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 17,1 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 15,2 proc.

W porównaniu z październikiem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił również we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz ze wznoszeniem budynków - po 5,2 proc., a w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 4,1 proc.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| GOSPODARKA, GUS, PAP, PRODUKCJA, SPÓŁKA, WSKAŹNIKI