Kim byli owi mędrcy, których Mateusz nazywa „magami”?

Kim byli owi mędrcy, których Mateusz nazywa „magami”?

ks. Wojciech Surmiak

Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. Mt 2,1

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.


Kim byli owi mędrcy, których Mateusz nazywa „magami”? Istnieją cztery znaczenia terminu: magowie to członkowie perskiej kasty kapłańskiej, teoretycy i praktycy nadprzyrodzonej wiedzy i mocy, czarownicy i zwodzicielscy oszuści. W Nowym Testamencie występują przynajmniej dwa spośród tych znaczeń. W Dziejach Apostolskich w postaci maga zwanego Bar-Jezus Paweł widzi „syna diabelskiego, pełnego wszelkiej zdrady i wroga wszelkiej sprawiedliwości” (por. Dz 13,10). Wykorzystuje on swoją moc przeciwko posłańcowi Jezusa. W dzisiejszym czytaniu Mateusz podkreśla, że religijna i filozoficzna mądrość magów była siłą, która skłoniła ich do pójścia w drogę. Ich mądrość zaprowadziła ich ostatecznie do Chrystusa i nie pozwoliła, aby znów tą samą drogą wrócić do swojej ojczyzny.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |