107,6 FM

"Uroczystość Trzech Króli łączy Polaków"

Komentuje rzecznik Episkopatu.

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie świętem Trzech Króli, przynosi chrześcijańską radość i nadzieję, łączy Polaków. To tak wielka uroczystość, że uczestniczymy dziś we Mszy świętej, tak jak w każdą niedzielę. Cieszymy się też, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – jest to dzień wolny od pracy – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.    

Rzecznik Episkopatu wskazuje, że mędrcy ze Wschodu, tradycyjnie zwani także magami lub królami, którzy oddają pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, symbolizują uznanie w nim Pana wszechświata, który ma wszelką władzę i moc. 

„Jezus przede wszystkim ma moc zabawienia każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. On chce się objawiać ludziom na całym świecie także i dziś, poprzez natchnione słowa zapisane w Piśmie Świętym i sakramenty. Dlatego Kościół głosi Ewangelię wszystkim, by nieść nadzieję, radość i pocieszenie. Stąd Uroczystość Objawienia Pańskiego to także zwrócenie uwagi na ważną rolę misji i misjonarzy. To tak wielka uroczystość, że uczestniczymy we Mszy Świętej, tak jak w niedzielę. Cieszymy się też, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – jest to dzień wolny od pracy, czyli dzień, w którym budujemy relacje z Bogiem, z rodziną i przyjaciółmi” – powiedział.

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach święci się kredę i kadzidło. „Kredą oznaczamy drzwi naszego domu, pisząc datę 2018 i litery będące skrótem. Możemy pisać K+M+B, co oznacza imiona Kacper, Melchior i Baltazar lub piszemy C+M+B, to skrót od „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Jest to nie tylko wyraz naszej tradycji, ale także naszej wiary, informacja, że w tym domu mieszkają chrześcijanie. Kadziłem okadzamy nasze domy, odmawiając modlitwę i prosimy Boga o błogosławieństwo w rozpoczętym roku” – dodał.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że ponad 2000 misjonarek i misjonarzy z Polski posługuje w 97 krajach świata. „Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur, w specjalnym komunikacie z okazji obchodzonego 6 stycznia Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom, podkreśla, że misjonarze głoszą Ewangelię i niosą konkretną pomoc w codziennym życiu. Jeszcze jest 5 miliardów ludzi na świecie, którzy nie znają Chrystusa, dlatego księża biskupi zachęcają do wsparcia misjonarzy modlitwą i poprzez zbiórkę w święto Trzech Króli” – dodał. 

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że Uroczystość Objawienia Pańskiego jest związana również z radosnymi barwnymi Orszakami Trzech Króli, które w tym roku przejdą ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 zagranicznych, pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”. Będzie im w tym roku towarzyszyła zbiórka publiczna „Mędrcy dla Wschodu”, z której dochód zostanie przekazany dla instytucji edukacyjnych i kulturalnych działających za wschodnią granicą naszego kraju i w Polsce na rzecz obywateli ze Wschodu.

„Tegoroczne Orszaki Trzech Króli będą też jedną z największych inicjatyw w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z organizatorami zachęcamy do dzielenia się relacjami w mediach społecznościowych i publikowania zdjęć i nagrań wideo z hasztagiem #Orszak” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

« 1 »
 • Gość
  06.01.2018 11:11
  Litania na Objawienie Pańskie
  (do prywatnego odmawiania)


  Kyrie, eleison; Chryste, eleison; Kyrie, eleison.
  Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
  Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

  Jezu Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Królu królów i Panie nad panującymi
  Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci
  Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz
  Jezu, Gwiazdo Jakubowa
  Jezu, przedwieczne Słowo Ojca, który przybrałeś ludzką naturę
  Jezu, Oczekiwanie i Pociecho wszelkich ludów
  Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się błogosławione
  Jezu, któryś z Maryi, Niepokalanej Dziewicy narodzić się raczył
  Jezu, którego pastuszkowie w żłobku widzieli i pokłon oddali
  Jezu, do którego Mędrcy ze Wschodu z największym upragnieniem dążyli
  Jezu, któryś w dniu dzisiejszym przez gwiazdę doprowadził mędrców do oddania Tobie pokłonu
  Jezu, któremu mędrcy skarby swoich krajów przynieśli w darze
  Jezu, któryś tych mędrców z pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył
  Jezu, któremu mędrcy, jako swemu Królowi i Bogu-Człowiekowi pokłon oddali
  Jezu, któryś tych mędrców uczynił głosicielami Twego Bóstwa
  Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia
  Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać
  Jezu, miłujący nas Zbawco, który będziesz Sędzią naszym

  Bądź nam miłościw – przepuść nam o Jezu
  Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas o Jezu

  Od wszelkiego złego – wybaw nas Jezu
  Od cudzych i własnych grzechów
  Od pożądliwości ciała
  Od pożądliwości oczu
  Od pychy żywota
  Od niedostatku i wszelkiego faryzeizmu
  Od zaślepienia duchowego
  Od zatwardziałości serca
  Od wiecznego potępienia

  My grzeszni, prosimy Cię – wysłuchaj nas o Jezu
  Abyś nas zechciał wszystkich na tej Ziemi obdarzyć pokojem
  Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba
  Abyśmy za przykładem pasterzy i mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować
  Abyśmy za przykładem mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy
  Aby wszystkie dzieci starały się naśladować Twoje cnoty i Twoją pobożność
  Aby wszyscy dorośli usiłowali coraz bardziej stać się do Ciebie podobni
  Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za Twoim świętym przykładem
  Abyśmy zechcieli przygotować nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie
  Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie
  Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy
  Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi
  Abyśmy się ubiegali nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra Królestwa niebieskiego
  Abyśmy mogli stać się uczestnikami wszystkich łask Twojego Wcielenia i Twojej wiekuistej chwały

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas
  Kyrie, eleison; Chryste, eleison; Kyrie, eleison.

  P: Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie.
  W: I przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

  P: Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w Twarz blasku Twojego majestatu. Przez Chrystusa Pana naszego.

  W: Amen.
  doceń 0
 • Gość
  06.01.2018 11:13
  Litania do św. Trzech Króli [1853r] (6 I)
  Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Jezu Królu nad królami, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryo Królowa nad królami, módl się nad nami.
  Święty Józefie opiekunie, królu wszystkiego stworzenia, módl się nad nami.
  Święty Królu Kasprze, módl się nad nami.
  Święty Królu Melchiorze, módl się nad nami.
  Święty Królu Balcerze, módl się nad nami.

  Święci trzej Królowie, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Mędrcowie, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, Królowie Arabów i Saby, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, Patryarchowie prwawowiernych, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, pierwsi do ofiar z narodów, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, książęta ludzkiego zgromadzenia, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których oczekiwaniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których pragnieniem Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, których doskonałą radością Pan Jezus, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w wierze najoświeceńsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w nadziei najgruntowniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w miłości najżarliwsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, złotem miłości najwierniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, kadzidła nabożeństwa najwonniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, miarą cierpliwości nieskazitelni, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, w pokorze najgłębsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, statecznością najmężniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, zawdzięczeniem najwspanialsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, szczodrobliwością najchojniejsi, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, cnót wszelkich zwierciadło, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście natchnienie Boskie po obaczeniu gwiazdy z uczciwością przyjęli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście skutecznej łasce Bożej z wielką chęcią posłuszni byli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nasze państwa, pokrewnych i przyjaciół dla miłości Króla niebieskiego opuścili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście się tródów podróźnych nie obawiali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nowo-narodzonego Króla żydoskiego w Jeruzalem szukali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście wiarę Chrystusową przed Herodem nieustraszenie wyznali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście przez pierwszych kapładnów o miejscu gdzie miał narodzić Zbawiciel, z pisma św. naukę wzięli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzy od Heroda do Betleem wolno przepuszczeni jesteście, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście za powtórnem pokazaniem się gwiazdy wielkim weselem napełnieni zostali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście za gwiazdą was poprzedzającą, aż na to miejsce: gdzie stanęła i Dzieciątko było, pospieszyli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście wchodząc do szopy, Dzieciątko z Maryą Matką Jego znaleźli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście upadłszy na kolana, Jezusowi Panu na panieńskim Łonie siedzącemu pokłon oddawali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście otworzywszy skarby wasze, złoto, kadzidło i mirę Dzieciątku Jezusowi, ofiarowali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście pełnemi tajemnic darami, wiarę waszę całemu światu objawili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątko Pana Jezusa przez złoto któlem, kadzidło prawdziwym Bogiem, przez mirę człowiekiem śmiertelnym uznali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście Dzieciątku Jezusowi na ucieczkę do Egiptu podróżne potrzeby obmyślili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nam przez waszą pokorną uniżność przykład wszystkich cnót podali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście nas złoto miłości kadzidło modlitwy, mirę cierpliwości Bogu ofiarować nauczyli, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście poklęknąwszy przed Dzieciątkiem. Najśw. Pannę Maryą i Jej oblubieńca Józefa świętego pozdrawiali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca Józefa świętego dzięki z weselem za ofiarowane dary odebrali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście was samych, wasze państwa i inne narody Chrystusowi i najświętszej Matce, także Jej oblubieńcowi zalecili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście od Najśw. Panny i Jej oblubieńca z najszczęśliwszym wszelkiego dobra powinszowaniem odjechali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście we śnie od anioła przestrzeżeni będąc, abyście się do Heroda nie wracali, drogą inną do krajów waszych powrócili, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, którzyście z wielką radością (oglądawszy Zbawiciela) powracali, módlcie się nad nami.
  Święci trzej Królowie, módlcie się za nami.

  My grzeszni prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam prawdziwą i skuteczną za grzechy, skruchę wyjednali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nas w obronę swoję przjąć raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam Króla nad królami przejednawszy, Jemu nas zalecili i przed obliczem Jego stawiali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście cnotami waszemi dusze nasze przyozdobić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście nam złoto miłości, kadzidło nabożeństwa i mirę umartwienia uprosili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy Chrystusa Pana Króla naszego z wami zawsze szukać i znaleźć mogli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy przed heretykami i niewiernemi w Chrystusa Pana, prawdziwą wiarę nieustraszeni wyznawali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy się do Heroda, to jest: świata tego obłudy szkodliwych pożądliwości, gdzie się Chrystus nie znajduje, nigdy nie powracali, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy prawdziwej pobożności drogą z wami swego czasu do ojczyzny niebieskiej powrócili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy nam konającym i z tym światem się rozstającym łąskawie przytomnemi byli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyśmy niedostatek nasz waszemi drogiemi darami ubogacili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście kościół święty wojujący od wszelakich przeciwności modlitwami waszemi obronili, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkich pod opiekę waszę udających się od szatańskiej zdrady, od wojny, głodu morowego powietrza i innych złych przypadków bronić raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkich upornych heretyków do przyjęcia prawdziwej wiary przwiedli, prosimy wysłuchaj nas Panie.
  Abyście wszystkim do was statecznie nabożnym zupełną łaskę wyjednać i otrzymać raczyli, prosimy wysłuchaj nas Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Troje jest darów kosztownych.
  R. Które ofiarowali mędrcowie Panu.
  K. Królowie z Tarsu i wyspy, podarunki przyniosą.
  R, Królowie Arabów i Saby dary przyprowadzą.

  Módlmy się:
  Boże! który trzech mędrców od wschodu świętych królów, Kaspra, Melchioria i Balcera, aby nowo narodzonego w Betlejem Syna Twego nawiedzili, Jemu cześć i chwałę oddali, cudownie oświeciłeś,
  racz nam dać prosimy, abyśmy przez ich przykład i przyczynę wspomożeni, z ciemności tego świata uwolnieni i nieomylną wiarą oświeceni, Ciebie prawdziwą światłość poznali i nieustannie miłowali, pókibyśmy do Ciebie, który w światłości niedostępnej mieszkasz, bez wszelkiej przeszkody nie przystąpili.

  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
  doceń 0
 • pytam serio
  07.01.2018 11:46
  Co miał znaczyć smok chiński w orszaku w Warszawie? Czy to z biblii? Czy z wierzeń chińskich?
  doceń 2

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama