Na tym właśnie polega dobra nowina Ewangelii

Na tym właśnie polega dobra nowina Ewangelii

ks. Wojciech Surmiak

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mk 2,17

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim.

Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»

Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».


Jezus przyjął do grupy swych najbliższych Mateusza – człowieka, który uważany był w Izraelu za publicznego grzesznika. Jezus nie wyklucza nikogo ze swej przyjaźni. Na tym właśnie polega dobra nowina Ewangelii – jest to propozycja Bożej łaski dla grzesznika! Oto ewangeliczny paradoks: ten, kto pozornie daleki jest od świętości, staje się przykładem przyjęcia i owocowania miłosierdzia Bożego w jego życiu. Wstaje i idzie za Jezusem. Oznacza to dla niego porzucenie wszystkiego, co gwarantowało pewny, choć nieuczciwy dochód. Zaczyna rozumieć, że niedopuszczalne jest przywiązanie do rzeczy, które nie są do pogodzenia z pójściem za Chrystusem, a tak jest między innymi z nieuczciwie gromadzonym bogactwem.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |