107,6 FM

Najwięcej na drogi, więcej na kulturę

Zadłużenie woj. śląskiego maleje, nasza sytuacja finansowa jest stabilna – mówi Wojciech Saługa w Radiu eM.

Wojciech Saługa   Wojciech Saługa
Sylwester Strzałkowski /Radio eM
Marszałek woj. śląskiego wyjaśniał w „Rozmowie poranka”, że zarząd województwa uwzględnił uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej i dokonał autopoprawek w projektach budżetu województwa na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja sejmiku, który ma przyjąć uchwałę budżetową. Nie udało się to w grudniu, bo Regionalna Izba Obrachunkowa miała do dokumentu zastrzeżenia. RIO wskazała na m.in., że planowane dochody ze sprzedaży majątku województwa w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miałyby wynieść blisko 11,5 mln zł, podczas gdy średnia lat 2015-2016 i trzech kwartałów 2017 r. wyniosła niespełna 6,4 mln zł, a realizacja za trzy kwartały 2017 r. - 22,7 proc. Marszałek Saługa wyjaśnił, że Izba nie wzięła pod uwagę dochodów ze sprzedaży Tychom szpitala. Miasto ma zapłacić za niego 9 mln zł.

Jak mówił Wojciech Saługa, w budżecie na ten rok największe kwoty będą wydatkowane na budowę dróg, transport publiczny (Koleje Śląskie), większe niż dotąd środki mają być przeznaczone też np. na kulturę. Marszałek zapowiedział też zaangażowanie w wypromowanie Stadionu Śląskiego jako staidonu lekkoatletycznego, tak żeby wkrótce można było aplikować o organizację Mistrzostw Europy, a potem świata na tym obiekcie.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama