Jezus nie czyni z tego sensacji

Jezus nie czyni z tego sensacji

ks. Antoni Bartoszek

A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”. Łk 11,29

A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”. Łk 11,29

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».


Można dostrzec u niektórych osób pogoń za sensacją religijną, za cudownymi znakami czy też prywatnymi objawieniami. Niejednokrotnie to, co miało być cudownym znakiem, okazało się oszustwem, urojeniem czyjejś psychiki. Dlatego sam Pan Jezus przestrzega dziś przed poszukiwaniem sensacji i cudowności w sprawach wiary. Oczywiście prawdą jest, że czasem Bóg przemawia, także w nadzwyczajny sposób: przez znaki. Jezus dokonał i dziś także dokonuje wielu cudów. Nigdy jednak nie czyni sensacji. Zawsze chodzi Mu o zbawienie, a ono dokona się wówczas, gdy człowiek nawróci się i przyjmie łaskę wiary. Do nawrócenia wzywał mieszkańców Niniwy Jonasz. To na niego wskazuje dziś Pan Jezus.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |