Niemieccy biskupi za udzielaniem Komunii św. małżonkom niekatolickim

dodane 23.02.2018 11:28

KAI |

Pod warunkiem, że "potwierdzą wiarę katolicką odnośnie do Eucharystii".

Niemieccy biskupi za udzielaniem Komunii św. małżonkom niekatolickim   Universität Salzburg (PR) / CC 2.0 kard. Reinhard Marx

Niemiecka Konferencja Biskupów opowiedziała się za możliwością udzielania Komunii św. małżonkowi protestanckiemu żyjącemu w sakramentalnym małżeństwie „w indywidualnych przypadkach”, pod warunkiem, że „potwierdzą wiarę katolicką odnośnie do Eucharystii” – poinformował kard. Reinhard Marx, zapowiadając opublikowanie za kilka tygodni materiałów na ten temat.Materiały informacyjne mają być skierowane przede wszystkim do pracowników duszpasterskich i należy je rozumieć jako narzędzie służące rozważeniu konkretnej sytuacji i podjęciu odpowiedzialnej decyzji o możliwości przyjmowania Komunii św. przez współmałżonka niekatolickiego.

Komunikat został ogłoszony "po intensywnej debacie" na zakończenie zgromadzenia ogólnego Niemieckiej Konferencji Biskupów, która odbyła się w dniach 19-22 lutego w bawarskim mieście Ingolstadt. Czytamy w nim, iż „w indywidualnych przypadkach duchowy głód wspólnego przyjmowania Komunii św. w małżeństwach międzywyznaniowych może być tak silny, że może zagrozić małżeństwu i wierze współmałżonka”. Dotyczy to przede wszystkim małżonków, którzy „chcą bardzo świadomie przeżywać swoje małżeństwo” jako chrześcijanie. Kard. Marx zastrzegł, iż chodzi o decyzje w indywidualnych przypadkach, które wymagają uważnego rozeznania duchowego.

Jak stwierdza dyrektorium ekumeniczne „Kościół katolicki, w sposób ogólny, dopuszcza do komunii eucharystycznej oraz do sakramentów pokuty i namaszczenia chorych wyłącznie tych, którzy pozostają w jedności jego wiary, kultu i życia eklezjalnego. Z tych samych względów Kościół uznaje także, że w pewnych okolicznościach, w sposób wyjątkowy i pod pewnymi warunkami, można się zgodzić, a nawet zalecić dopuszczenie do tych sakramentów chrześcijan innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych” (PAPIESKA RADA DS. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r., n. 129).
 

Od redakcji:

Warto przypomnieć także dotyczące tej kwestii normy prawa kanonicznego, a dokładnie kanon 844.

§ 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2.

§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.

§ 3. Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Odnosi się to także do członków innych Kościołów, które według oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej sytuacji, a i wspomniane Kościoły wschodnie.

§ 4. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze katoliccy mogą godziwie udzielać wymienionych sakramentów także pozostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i do ich przyjęcia są odpowiednia przygotowani.

§ 5. W odniesieniu do wypadków, o których w §§ 2, 3 i 4, biskup diecezjalny lub Konferencja Episkopatu nie powinni wydawać norm ogólnych, dopóki nie przeprowadzą konsultacji z kompetentną władzą, przynajmniej lokalną, zainteresowanego Kościoła lub wspólnoty niekatolickiej.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| INTERKOMUNIA

Przeczytaj komentarze | 36 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 13 Gość 26.02.2018 12:41
Niezalogowany użytkownik proroka?
Plusów: 3 Czytelnik2 25.02.2018 15:46
Proszę zauważyć, że nauka o żalu doskonałym i niedoskonałym została wyjaśniona i doprecyzowana właśnie przez Kościół katolicki. Odnośnie meritum: nie wydaje mi się wystarczającym powodem do regularnego przyjmowania Eucharystii przez niekatolika tylko to, że tego chce, bo jego współmałżonek przystępuje w katolickiej świątyni do Komunii Św. Tu nie ma sytuacji nadzwyczajnej. W sumie: dlaczego tylko protestanccy małżonkowie mogliby przystępować do Komunii? A co z osobami samotnymi innych denominacji, wdowcami, młodzieżą protestancką z domów dziecka, ludźmi w trudnej sytuacji egzystencjalnej? To próba dostosowania / nagięcia / zmiany dotychczasowej wiekowej praktyki motywowanej wiarą do realiów kulturowych. Eucharystia to jest zbyt wielki skarb, żeby tak łatwo go rozdawać osobom, które nie są w Komunii z Kościołem powszechnym. Ktoś powiedział odnośnie Kościoła w Niemczech: "klient płaci, klient wymaga". Być może intencje pomysłodawców tej innowacji są dobre, ale zaproponowane rozwiązanie dość niefortunne. Ktoś może pomyśleć: po co być katolikiem, skoro sobie można wybrać to, w co się wierzy, samemu interpretować Biblię, mieć kontakt z Bogiem bardzo zindywidualizowany, a największy Skarb w KRK i tak się dostanie, mimo uporczywego odrzucania innych prawd wiary katolickiej ...
Plusów: 13 śwjacenty 24.02.2018 12:51
Czy protestanci rzeczywiście tak pragnął komunii w Kościele rzymskokatolickim ? Przecież tam ciągle odmawia się "kielicha" wiernym wbrew słowom "Pijcie z niego wszyscy".
Plusów: 14 śwjacenty 24.02.2018 12:46
(Errata: znowu ta klawiatura na telefonie, powinno być "nie podziela";)

wszystkie komentarze >