Słowami Dziesięciu Przykazań Bożych można się modlić

Słowami Dziesięciu Przykazań Bożych można się modlić

ks. Antoni Bartoszek

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Mt 5,18

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Mt 5,18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».


Mam propozycję, byśmy w rodzinach i wspólnotach powrócili do codziennego, najlepiej porannego odmawiania pacierza. Pacierz to zestaw podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Aniele Boży”, „Wierzę w Boga”, Dekalog, dwa przykazania miłości. Tak, tak. Słowami Dziesięciu Przykazań Bożych można się modlić; można i należy. Przecież to słowo Boże, dokładnie dekalogos – dziesięć słów. Dziś wielu dorosłych, a także dzieci i ludzi młodych, nie zna na pamięć Dziesięciu Przykazań i dlatego też nie wiedzą często, jak żyć. Codzienne powtarzanie Dekalogu sprawi, że „ani jedna jota, ani jedna kreska” z prawa Bożego ani nie pójdzie w zapomnienie, ani nie zostanie zmieniona, a z pomocą łaski wszystko, co Bogu się podoba, będzie przez nas wypełnione.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |