107,6 FM

Św. Olegariusz

Jaka droga najlepiej prowadzi do świętości?

Św. Olegariusz   Św. Olegariusz brewiarz.pl Jaka droga najlepiej prowadzi do świętości? To oczywiste, ktoś odpowie, ta która prowadzi do Boga. No tak, ale przecież jest tyle dróg do Boga, ilu jest ludzi. Czyli nie ma jednej, najlepszej. Niektórzy świętość osiągają na ścieżkach ascezy i modlitwy. Inni poprzez życie rodzinne lub pomoc niesioną bliźnim w świecie. Są i tacy, którzy umierając męczeńsko dla Imienia Bożego, zostają wyniesieni do chwały ołtarzy. A jaką drogę do świętości obrał dzisiejszy patron? Można by powiedzieć, że od dziecka był skazany na Kościelną karierę. Jako dziecko zamożnych rodziców z Barcelony, już w wieku 10 lat, czyli w roku 1070 został włączony do kapituły katedralnej w swoim rodzinnym mieście. Jednak chyba nie do końca był przekonany do tej drogi, bo święcenia kapłańskie przyjął dopiero ćwierć wieku później. Trwało jeszcze przez kolejne dobre 15 lat poszukiwanie przez niego swojego miejsca w Kościele. W tym czasie zdążył zostać przełożonym kanoników w Barcelonie i w Sant Adria de Besós, a także opatem augustiańskiego klasztoru św. Rufusa w Awinionie. Dopiero gdy w 1116 roku został mianowany biskupem Barcelony zrozumiał po co to wszystko. Oto jego osobista droga do nieba miała wieść przez zapewnienie bezpiecznej drogi do nieba innym. Najpierw wiernym z Barcelony. A potem wiernym z dopiero co odbitej z rąk saracenów Tarragony, gdzie dzisiejszy patron również został wybrany biskupem.  I nie chodziło tutaj tylko o zaniesienie tam Dobrej Nowiny. Potrzebna była mrówcza praca u podstaw. Nad odbudową miast i wsi zniszczonych wojną. Nad ściągnięciem do nich nowych mieszkańców i rycerzy. Nad wznoszeniem kościołów i klasztorów. Nad wykształceniem duchowieństwa i zakonników by w tych miejscach mogły na nowo być sprawowane sakramenty i głoszone Boże Słowo. W końcu ta praca musiała się także odbyć nad wszystkimi mieszkańcami diecezji, tak świeckimi jak duchownymi, którzy zrzeszeni w archifraterni stali się oddolna siłą odbudowującą ten region. A żeby to wszystko działo się w pełnej łączności z Kościołem powszechnym, nasz dzisiejszy patron oprócz tych obowiązków nieustannie uczestniczył w synodach, łącznie 6 w przeciągu 12 lat. Zmarł 6 marca 1137 roku. Jego grobowiec jako biskupa barcelońskiego i tarragońskiego znajduje się w katedrze w Barcelonie. Czy wiecie państwo o kim mowa? O świętym Olegariuszu. Św. Olegariusz brewiarz.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama