107,6 FM

Biskup Ignacy Świrski w drodze na ołtarze

Już 24 marca br. w katedrze siedleckiej o godz. 12:00 będzie miała miejsce sesja otwarcia długo oczekiwanego procesu beatyfikacyjnego biskupa Ignacego Świrskiego – wciąż żywego w pamięci wielu jako święty człowiek i ojciec ubogich.

Biskup Siedlecki, Kazimierz Gurda, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego w przeddzień 50 rocznicy śmierci swojego poprzednika, biskupa Ignacego Świrskiego, który narodził się dla nieba w Siedlcach, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1968 roku. Wydarzenie to wpisuje się ponadto w obchody Roku Jubileuszowego 200-lecia istnienia Diecezji Siedleckiej. Potwierdza jednocześnie, że żywotnością Kościoła lokalnego jest dążenie do świętości wszystkich jego członków.

Biskup Ignacy, jako niezwykła postać charakteryzująca się głębokim życiem duchowym, bezkompromisowością na drodze realizacji rad ewangelicznych i ponadprzeciętną, wręcz heroiczną, wrażliwością serca na potrzeby biednych i pokrzywdzonych, zapisał się we wspomnieniach wielu jako prawdziwie święty człowiek. O jego świętości są przekonani, także dzisiaj, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

Na prośbę postulatora, ks. Mariusza Świdra, biskup siedlecki Kazimierz Gurda mianował dwóch niezależnych Cenzorów Teologów do zbadania poprawności teologicznej opublikowanych pism kandydata na ołtarze. Następnie powołał Komisję Historyczną, której celem było zbadanie dokumentów archiwalnych, kościelnych i państwowych, dotyczących osoby biskupa Ignacego. W kolejnym kroku przygotowującym do uroczystego otwarcia procesu Biskup Siedlecki zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski o opinię na temat słuszności sprawy. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi skierował zapytanie do Stolicy Apostolskiej, czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny biskupa Ignacego Świrskiego. Nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych biskup Kazimierz Gurda otrzymał 12 stycznia 2018 roku.

Uroczystą pierwszą sesję procesu, która podobnie jak ostatnia może być przeprowadzona w obecności wiernych, poprzedzi celebracja Eucharystii w intencji beatyfikacji biskupa Ignacego. Następnie nastąpi zaprzysiężenie Trybunału, w skład którego wejdą: delegat biskupa – ks. prał. dr Mieczysław Głowacki, promotor sprawiedliwości – ks. dr Jarosław Ruciński, notariusz – ks. mgr lic. Andrzej Karwowski oraz notariusz pomocniczy – ks. mgr lic. Maciej Majek. Przysięgę na księgę Ewangelii złoży także Biskup Siedlecki i postulator. Przysięga dotyczy wiernego wypełnienia powierzonego zadania i zachowania tajemnicy procesu. Podczas pierwszej sesji postulator przekaże członkom Trybunału listę świadków, którzy będą sukcesywnie przesłuchiwani. Od rozpoczęcia procesu biskupa Ignacego Świrskiego formalnie można określać Sługą Bożym.

Specjalnym edyktem biskup Kazimierz Gurda poinformował o otwarciu procesu i zaprosił diecezjan do przekazywania informacji o kandydacie do chwały ołtarzy, do modlitwy o beatyfikację i do uczestnictwa w pierwszej sesji procesu. W sposób szczególny została zaproszona rodzina Sługi Bożego, księża wyświęceni w okresie posługi pasterskiej przez biskupa Ignacego, jak również świadkowie poproszeni o złożenie zeznań w procesie.

Wszelkie informacje o biskupie Świrskim oraz o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożego można kierować na adres: Biuro Postulacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce; bądź pocztą internetową: postulatorsiedlce@gmail.com. Aktywna jest także strona internetowa poświęcona biskupowi Ignacemu: www.biskupswirski.pl

Życiorys bp. Ignacego Świrskiego na drugiej stronie

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama