107,6 FM

Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną

Komisja weryfikacyjna rozpoczęła we wtorek, po godz. 10. pierwszą rozprawę na tzw. zasadach "ogólnych". Mimo wezwania nie stawiała się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz; zeznania ma złożyć przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

Możliwość przeprowadzenie postępowania ogólnego dała nowelizacja przepisów o komisji weryfikacyjnej. Nowelizacja przewiduje zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego.

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP w poniedziałek, że rozprawa i wezwanie Gronkiewicz-Waltz służy tylko temu, żeby przewodniczący komisji Patryk Jaki miał większe szanse na to, żeby zostać kandydatem na prezydenta Warszawy. "Pani prezydent na pewno nie będzie wspierała jego kampanii" - podkreślił rzecznik ratusza.

W piśmie przesłanym do komisji, ratusz napisał, że "23 marca 2018 r. komisja odmówiła m.st. Warszawa dostępu do akt sprawy argumentując, że m.st. Warszawa - ani żaden inny podmiot - nie ma statusu strony w niniejszym postępowaniu". "To z kolei uzasadnia wniosek o odroczenie terminu rozprawy i wyznaczenie jej po umożliwieniu m.st. Warszawa zapoznania się z aktami postępowania, bowiem w przeciwnym razie dojdzie do świadomego i celowego naruszenia przepisów prawa i pozbawieniem praw m.st. Warszawy do właściwego reprezentowania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym" - napisano.

Jak czytamy, "przyjęcie przez Komisję w niniejszym postępowaniu, że m.st. Warszawa nie ma statusu strony, stoi w pełnej sprzeczności ze stanowiskiem prezentowanym przez Komisję, znowelizowanymi przepisami Ustawy oraz ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego uregulowanymi w kodeksie postępowania administracyjnego".

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, komisja weryfikacyjna przeprowadza postępowanie ogólne, aby wyjaśnić nieprawidłowości lub uchybienia w działaniach organów i osób, które uczestniczyły w wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta powiedział PAP w ub. tygodniu, że świadkowie będą podczas postępowania ogólnego zeznawać "na okoliczność ich wiedzy o całym procesie reprywatyzacji". "Nie będziemy musieli tej samej osoby wzywać kilka razy na każdą z poszczególnych spraw, tylko będziemy mogli podczas jednego przesłuchania uzyskać zeznania w kilku sprawach" - wyjaśnił Kaleta.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama