107,6 FM

Rozmowa przy konfesjonale

Czy można uklęknąć twarzą w twarz przed spowiednikiem?

Miejsca sprawowania sakramentu pokuty dotyczyła kwietniowa "Rozmowa poświęcona" w bielskiej katedrze. Bp Piotr Greger opowiedział słuchaczom historię konfesjonału, który w obecnej postaci używany jest dopiero od XVI wieku. Wcześniej kapłan zasiadał na krześle z oparciem i poręczami. Autorem dzisiejszej koncepcji konfesjonału jest św. Karol Boromeusz. W XVI wieku pojawił się zwyczaj oddzielania kapłana od penitenta kratką. Konfesjonały z klęcznikami z obu stron spopularyzowali w XVII wieku jezuici.

Bp Greger przypomniał wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, które mówią, że konfesjonały powinny stać w widocznym miejscu każdego kościoła. Można je ustawiać i korzystać z nich we wszystkich tych miejscach, w których odprawia się Mszę św. Zalecane jest także zorganizowane specjalnych pomieszczeń do spowiedzi osób niedosłyszących lub głuchych. Zdarzają się również wyjątkowe sytuacje - w szpitalach, domach opieki, podczas pieszych pielgrzymek - w których spowiedź może odbywać się również poza konfesjonałem.

W czasie kwietniowej "Rozmowy poświęconej" pojawiło się również kilka ciekawostek, związanych ze spowiedzią. Bp Piotr Greger wyjaśnił, że w czasie spowiedzi penitent nie musi klęczeć - może również siedzieć, jeśli konfesjonał jest do tego przystosowany lub spowiedź odbywa się w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu. Spowiadać się można również twarzą do spowiednika. Na zdjęciach widzimy papieża Franciszka, który spowiada się w bazylice św. Piotra w Rzymie, klęcząc nie z boku, ale przed drzwiami konfesjonału.

Bp Greger przypomniał również zachętę do przygotowania do spowiedzi nie tylko przez spełnienie jej warunków, ale również przez lekturę Pisma Świętego.
- Co czytać? Które fragmenty? - padło pytanie słuchaczy.
- Jest mnóstwo tekstów do wyboru - odpowiedział biskup. - Psalmy pokutne z psalmem 50. na czele, Jezusowe przypowieści z 10. i 15. rozdziału Ewangelii według św. Łukasza, opis Męki Pańskiej. W tym względzie wszystko jest w naszych rękach.

Kwietniowa rozmowa poświęcona odbyła się w krypcie bielskiej katedry św. Mikołaja. To kolejne spotkanie z cyklu dialogowanych katechez o liturgii: wyposażeniu kościoła, sprzętach liturgicznych i szatach. Kolejna "Rozmowa poświęcona" w katedrze odbędzie się we wtorek 8 maja o godz. 19:00. Tym razem tematem spotkania będą organy - ich budowa, funkcjonowanie i sposób użycia w liturgii. Z tego względu majowa katecheza odbędzie się wyjątkowo na chórze bielskiej katedry.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama