Prezent na 91. urodziny Benedykta XVI

dodane 18.04.2018 09:42

ks. Rafał Pastwa

Ks. prof. Krzysztof Góźdź: 26 kwietnia emerytowany papież – Benedykt XVI przyjmie delegację KUL na specjalnej audiencji. Teologowie wręczą mu na niej wszystkie wydane dotąd po polsku tomy serii "Opera omnia".

Prezent na 91. urodziny Benedykta XVI   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej i redaktor "Opera Omnia"

Ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej mówi o najnowszym tomie dzieł Josepha Ratzingera wydanym po polsku, sile teologii emerytowanego papieża z Niemiec oraz o planowanym spotkaniu delegacji KUL z wielkim teologiem

Ks. Rafał Pastwa: Na 91. urodziny Josepha Ratzingera ukazały się kolejne tomy dzieł wszystkich w serii "Opera omnia" pod redakcją Księdza Profesora i prof. Marzeny Góreckiej: „Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach”. To niezwykłe dzieło i zapewne miły prezent dla emerytowanego papieża …

Ks. Prof. Krzysztof Góźdź: Bardzo długo pracowaliśmy nad tomem 9 "Opera omnia", który składa się z dwóch części i liczy łącznie aż 1058 stron. Sam tytuł tomu ukazuje główny punkt teologii Josepha Ratzingera. Jest nim wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa, która została objawiona i poświadczona w Piśmie i Tradycji. Jest to teologiczna teoria poznania, w której chodzi przede wszystkim o wiarę - teologia ma być nauką wiary. Chodzi też o jedną wiarę w obliczu wielości religii w świecie. W szczególności jednak o centralne loci theologici: Pismo i Tradycję, na podstawie których można na nowo określić relację dogmatu i historii oraz lepiej ukazać Kościół jako miejsce przekazywania wiary. Opatrzność widocznie tak zrządziła, że tom – powiedzmy z teologii fundamentalnej – ukazał się w same 91. urodziny papieża emeryta Benedykta XVI. Prezentacja tego tomu odbędzie się w Rzymie 25 kwietnia w Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie. Promocja połączona jest z obchodami 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. A 26 kwietnia papa emeritus przyjmie delegację KUL na specjalnej audiencji, podczas której zostanie mu wręczony ten tom oraz wszystkie dotąd wydane w edycji polskiej, tj. 11 tomów w 16 woluminach.

Dlaczego warto czytać Ratzingera?

Joseph Ratzinger stawia w swoich tekstach najważniejsze kwestie filozoficzne, teologiczne i ogólnohumanistyczne, które dotyczą każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest on tego świadom, czy nie. Nie można wobec nich przejść obojętnie. Więcej, nie tylko stawia on odważne pytania, ale też z wielkim zaangażowaniem na nie odpowiada. Kieruje się realizmem chrześcijańskim, personalizmem i, w sile wiary opartej na Objawieniu Bożym, staje się umocnieniem i obrońcą prawdy o bóstwie Jezusa Chrystusa. Orężem w tej walce z bezbożnością świata jest właściwe ustawienie relacji wiary i rozumu oraz wyakcentowanie priorytetu miłości chrześcijańskiej. Wiara potrzebuje rozumu, który słucha, a rozum czyni wiarę rozumną i realną. Wszystko jednak uprzedza Boża miłość, bo Bóg jest Miłością, która kulminuje w Krzyżu Chrystusa. Szczególnie w obecnych czasach powszechnego zamętu trzeba czytać dzieła Ratzingera – Benedykta XVI, aby to poznać, zrozumieć i tym żyć.

Wyobrażam sobie, że teologowie świeccy, ale i duchowni, powinni bazować na klasykach teologii, aby nie zepchnąć tej dyscypliny na margines myślenia i obecności.

To prawda! Ale są też współcześni klasycy, jak Joseph Ratzinger. Więcej, jego nauczanie urasta do rangi porównywalnej z rangą pism Ojców Kościoła. Opiera się ono na zasadniczym centrum chrystologicznym, do którego zmierzają poszczególne kwestie i z niego są wyjaśniane. Tu jest prawdziwa teologia, bo oparta jest na prawdzie objawiającego i udzielającego się nam Boga w Jezusie Chrystusie przez pośrednictwo Kościoła.

Co zdaniem Księdza Profesora najbardziej urzeka w teologii Ratzingera?

Racjonalność, jasność wywodu, dokładność argumentacji, swoboda myśli oraz potęga słowa. Bogactwo jego języka nie tylko urzeka, ale nawet upokarza.

Tajemniczo brzmi tytuł najnowszej książki Księdza Profesora „Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”. Jaki cel przyświecał Księdzu Profesorowi podczas pracy nad nią?

Dlaczego? Sens przesłania jest bardzo jasny. Chodzi tu o podstawową i najgłębszą relację Chrystusa, wiary i Kościoła, która ma swe pierwotne źródło w samej Trójcy Świętej, objawionej przez wcielony Logos jako Miłość. „Bóg jest Miłością” (1 J 4,16 b), która daje się nam poznać przez Jezusa Chrystusa, daje się przyjąć w wierze chrześcijańskiej i pozwala nią żyć w Kościele Chrystusowym. Uwierzyliśmy zatem przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa (por. 1 P 1,21) „Miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). Logos i Miłość to dwa podstawowe pojęcia teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Bez tych rzeczywistości nie ma chrześcijaństwa, a tym bardziej teologii!

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BENEDYKT XVI, KS. KRZYSZTOF GÓŹDŹ, KUL, TEOLOGIA, „OPERA OMNIA JOSEPHA RATZINGERA”

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj swój komentarz »

Uwaga! Komentarze do tej dyskusji mogą być dodawane wyłącznie przez osoby zalogowane. Zapraszamy do się lub zapisania.