107,6 FM

Zmarł ks. Kazimierz Wolny

Miał 72 lata, był emerytowanym proboszczem w Studzienicach. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę o 10.00 w parafii św. Jana Chrzciciela w Studzienicach.

Śp. ks. Kazimierz Wolny urodził się 12 lutego 1947 r. w Siemianowicach Śląskich. Jego rodzicami byli Jan i Anna z domu Brzezina. Kapłan miał siedmioro rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Siemianowicach Śląskich poszedł do Technikum Chemicznego. Po jego ukończeniu wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia diakonatu otrzymał 29 czerwca 1972 r. w Siemianowicach Śląskich, rok później, 19 kwietnia 1973 r. z rąk biskupa Herberta Bednorza w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie. Magisterium teologiczne złożył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstwa wakacyjnego w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie-Batorym, następnie w parafii Świętego Krzyża w Siemianowicach Śląskich i w parafii Świętego Michała Archanioła w Michałkowicach.

Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Szerokiej. Następnie jako wikary posługiwał w parafiach: Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich-Dąbrówce Wielkiej (od 1976 r.), św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie (od 1977 r.), św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie (od 1980 r.), św. Marii Magdaleny w Tychach (od 1980 r.) oraz św. Antoniego w Rybniku (od 1986 r.). 

Rok później, w sierpniu 1987 r. został mianowany administratorem parafii Świętego Jana Chrzciciela w Studzienicach, a następnie jej proboszczem miesiąc później.

W trakcie swojej posługi pełnił urząd wicedziekana dekanatu Miedźna od roku 1995, funkcję doradcy metodycznego i merytorycznego katechetek i katechetów do roku 2000, urząd dziekana dekanatu Miedźna przez dwie kadencje, począwszy od roku 2001, członka Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Śląskim Kuratorium Oświaty od 2004 roku oraz w tym samym roku został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na listę ekspertów komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Z końcem lipca 2012 r., po 25 latach posługi proboszczowskiej w parafii w Studzienicach, został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w Domu Świętego Józefa - domu księży emerytów - w Katowicach.

Zmarł 25 kwietnia w 72. roku swojego życia, w 46. roku Chrystusowego kapłaństwa. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 28 kwietnia w Studzienicach. Tam też zostanie pochowany.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama