Czechy: Uroczystości ku czci św. Jana Nepomucena

dodane 16.05.2018 16:53

KAI |

Czesi wspominają dziś św. Jana Nepomucena. Uchodzi on za najbardziej znanego czeskiego świętego. Jest patronem dobrej spowiedzi, opiekunem mostów i orędownikiem w czasie powodzi.

Czechy: Uroczystości ku czci św. Jana Nepomucena   HENRYK PRZONDZIONO

Główne uroczystości odbyły się już wczoraj w Pradze nad Wełtawą, w której poniósł on męczeńską śmierć.

Po raz dziesiąty święto ku czci św. Jana Nepomucena odbyło się w pod nazwą „Navalis”, co jest nawiązaniem do barokowych koncertów, które odbywały się na Wełtawie. Wczorajsza uroczystość rozpoczęła się w praskiej katedrze na Hradczanach, po niej nastąpiła procesja na most Karola, a tam miał miejsce program kulturalny, w ramach którego odbył się koncert i parada łodzi, w tym dwóch specjalnie sprowadzonych na tę okazję z Wenecji. Całość programu, w obecności tysięcy prażan, pielgrzymów i turystów, zakończył pokaz sztucznych ogni.

Głównym celebrantem Mszy św. w katedrze był Jan Graubner, arcybiskup Ołomuńca i metropolita morawski. Jego kazanie było medytacją wizerunku św. Jana Nepomucena na praskim moście. Arcybiskup zwrócił uwagę na fakt, że obecność milczącego świętego w zgiełku wielkiego miasta przypomina o wartości słowa. Jego rzeźba stoi na moście, a więc łączy ludzi, nie tylko z obu brzegów rzeki, ale z wielu krańców świata.

Arcybiskup Graubner przypomniał zdanie Michała Anioła o tym, że rzeźba wcześniej istnieje w bloku skalnym, a zadaniem rzeźbiarza jest tylko odrzucenie tego, co niepotrzebne. Tak może być też z naszym człowieczeństwem i świętością, wystarczy odrzucić to, co niepotrzebne – dodał metropolita Ołomuńca.

«« | « | 1 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 3 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 CanReg 17.05.2018 11:47
Niezalogowany użytkownik W Polsce, w Czechach i całym Kościele Powszechnym wspomnienie Jana Nepomucena wypada 16 maja.
Plusów: 0 gość 17.05.2018 10:14
Niezalogowany użytkownik Coś pomylono daty. Wspomnienie św. Jana Nepomucena przypada 21 maja.

Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Święty Janie, Nepomucenie, módl się za nami
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony, módl się za nami
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony, módl się za nami
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele, módl się za nami
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego, módl się za nami
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze, módl się za nami
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego, módl się za nami
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników, módl się za nami
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy, módl się za nami
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze, módl się za nami
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy, módl się za nami
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy, módl się za nami
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych, módl się za nami
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty, módl się za nami
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości, módl się za nami
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności, módl się za nami
Święty Janie, duchem prorockim napełniony, módl się za nami
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany, módl się za nami
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku, módl się za nami
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony, módl się za nami
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco, módl się za nami
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie, módl się za nami
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie, módl się za nami
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie, módl się za nami
Święty Janie, nasz wielki Patronie, módl się za nami
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga. módl się za nami

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie
Od wszelkiego zgorszenia, wybaw nas Panie
Od wszelkiego złego zrozumienia, wybaw nas Panie
Od niesławy świata, wybaw nas Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie
Od świętokradzkiej spowiedzi, wybaw nas Panie
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy, wybaw nas Panie
Od ucisku sumienia, wybaw nas Panie
Od odwlekania pokuty świętej, wybaw nas Panie
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu, wybaw nas Panie
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół, wybaw nas Panie
Od przewrotnego towarzystwa, wybaw nas Panie
Od wyjawienia sekretów, wybaw nas Panie
Od zaniedbania powinności, wybaw nas Panie
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie, wybaw nas Panie
Przez haniebne z łotrami porównanie, wybaw nas Panie
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane, wybaw nas Panie
Przez gorzką śmierć Twoją, wybaw nas Panie
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena, wybaw nas Panie
W dzień sądu Twego. wybaw nas Panie

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył. wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez śmierć świętego Jana, dla nieprzezwyciężonego milczenia sakramentalnego, Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże!
Któremu obrzydliwi są obmówcy i któryś napominał, żeby się nie łączyć nimi, proszę Cię przez zasługi św. Jana Nepomucena, który wolał ponieść tortury i śmierć męczeńską niż wyjawić sekret,
strzeż mnie od jadu obmowy i wielomówstwa, od złego i przewrotnego towarzystwa, wszelkiego kłamstwa i zdrady, od świętokradzkiej spowiedzi, wszelkiej niezgody i kłótni, spraw, żeby mowa moja zawsze była skierowana do zbudowania bliźnich. Daj za jego wstawiennictwem zważać na wypowiadane słowa i raczej wszelkie ponieść w tym życiu ponieść przykrości, aniżeli duszy przez niewstrzemięźliwość w mowie przynieść szkodę. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Janie Nepomucenie, módl się za nami!
Plusów: 0 ms 16.05.2018 17:40
Niezalogowany użytkownik kto to jest główny celebrant? chyba miało być celebrans

wszystkie komentarze >