Człowiek neguje prawo Boże - tak stało się w Irlandii

Człowiek neguje prawo Boże - tak stało się w Irlandii

ks. Antoni Bartoszek

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mt 5,17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».


Prawo Dziesięciu Przykazań Bożych jest niezmienne. Pan Jezus potwierdził ich obowiązywalność w Kazaniu na Górze oraz w rozmowie z bogatym młodzieńcem. Nieodwołalne jest zatem także przykazanie piąte: „Nie zabijaj”, chroniące świętość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Niestety, człowiek nieraz postępuje dokładnie odwrotnie: neguje prawo Boże. Tak stało się w Irlandii, gdzie poprzez referendum zniesiono konstytucyjną ochronę życia dziecka. Wszystko wskazuje na to, że ten fakt doprowadzi do szerokiej legalizacji aborcji w tym kraju. W cywilizacji zachodniej, także w Polsce, potrzebna jest wielka i intensywna praca nad kształtem ludzkich sumień, aby były wierne prawu Bożemu, chroniącemu godność każdego człowieka.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |