107,6 FM

Został uśmiercony zastrzykiem z fenolu

Ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań.

Michał Kozal urodził się w 1893 r. w rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. W 1918 roku został wyświęcony na kapłana. Był wikariuszem w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo modlił się. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


 

Bp Michał Kozal został osadzony we włocławskim więzieniu, a następnie internowany w Lądzie nad Wartą. W kwietniu 1941 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus. 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem. 

Michał Kozal został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w 1987 r. 

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama