Jaka droga prowadzi do Życia?

Jaka droga prowadzi do Życia?

ks. Łukasz Gaweł

Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Mt 7,13

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»


Szlak wiodący człowieka ku zbawieniu nie zawsze jest usłany różami. To raczej „wąska droga” nawrócenia, wytrwałej pracy nad sobą, mozolnej i często niepopularnej walki ze złem w otaczającym nas świecie. To „ciasna brama” ewangelicznego sposobu postrzegania rzeczywistość i troski o budowanie – we wspólnotach wiary, w rodzinach, a nawet w miejscach pracy lub gronie osób znajomych – cywilizacji miłości. Czyńmy zatem to, co chcielibyśmy, żeby nam ludzie czynili, bo „na tym polega Prawo i Prorocy”. Dzielmy się naszym doświadczeniem miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie! Dzięki temu ktoś z pewnością odnajdzie – i w sposób wolny wybierze – wąską, niełatwą, ale fascynującą i piękną drogę prowadzącą do Życia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |